Hämtar information

Renault Relax Transport­bils­leasing

Ni som finansierar bilen med Renault Relax Transportbilleasing kan få ett specialanpassat försäkringspaket som innehåller en helförsäkring och tilläggsförsäkringen Självriskeliminering djurkollision. 

Låneskuld-/restvärdesförsäkringen som ingår ersätter skillnaden mellan marknadsvärdet vid skadetillfället och resterande låneskuld/restvärde om bilen inte kan repareras.

Förutom detta ingår:

  • 3 års service med lätt transporthyrbil under det planerade underhållet.
  • Drivlinegaranti som gäller de första 3 åren eller upp till 10 000 mil.
  • Bilförsäkring med tillägget Självriskeliminering djurkollision

Ni kan även välja fler tilläggsförsäkringar: