Våra Tilläggspaket

Har du behov av din Renault varje dag? Om du väljer Tilläggspaketet eller Tilläggspaket Plus har du alla tilläggsförsäkringar som skyddar och hjälper oavsett om det handlar om skadegörelse på din bil eller om du krockar med en älg.​

Tilläggspaket och Tilläggspaket Plus

Tilläggspaketet innehåller:

  • Hyrbil – du får hyrbil i upp till 60 dagar när din Renault är på reparation för en skada som täcks av din bilförsäkring. Om du råkar ut för en skada och hyr bil betalar vi 75 % av dygns- och kilometerkostnaden. Är du utomlands kan du i samma situation få hyrbil i upp till 45 dagar. Vi betalar då hela dygns- och kilometerkostnaden.
  • Olyckshändelse inne i bilen – Ibland händer det även olyckor inne i bilen och skador på till exempel klädsel eller innertak kan bli kostsamma. Denna försäkring ersätter skador upp till 20 000 kronor och gäller tills bilen är 8 år gammal.
  • Sänkt självrisk vid skadegörelse – inte lika dyrt med repor och sönderskurna däck. Du har endast 1 000 kronor i självrisk på vagnskadeförsäkringen eller Personvagnsgarantin om din bil har blivit utsatt för skadegörelse.
  • Nyckelförsäkring – Det är lätt hänt att tappa bort bilnyckeln. Med dagens avancerade låsteknik kan det bli ganska kostsamt att ersätta en förlorad bilnyckel. Med denna försäkring får du ersättning för ny nyckel eller nyckelkort, samt nödvändig om- eller avkodning med maximalt 6 000 kr innan avdrag för självrisk som är 1 800 kronor.
  • 0 kronor i självrisk vid kollision med djur – Förutom att du inte behöver betala vagnskadesjälvrisk får du ersättning för skadade kläder. Max ersättning för självrisk och kläder är 10 000 kronor.
  • Ingen självrisk vid kollision utomlands – Om du krockar med ett utländskt fordon när du kör bil utanför Sverige har du 0 kronor i vagnskadesjälvrisk om skadan kan ersättas av vagnskadeförsäkringen eller personvagnsgarantin och om din bil är yngre än 10 år.

Villkor Tilläggspaketet.

Tilläggspaket Plus

Utöver det som ingår i Tilläggspaketet har du 3 000 kr lägre självrisk om du får en skada på bilen som ska ersättas av Personvagnsgarantin. Tilläggspaket Plus kan väljas om din bil är yngre än tre år och har gällande Personvagnsgaranti.

Villkor Tilläggspaket Plus.