Om du inte är nöjd

Vi har som mål att ha försäkringsmarknadens nöjdaste kunder. Det händer givetvis ibland att någon kund har en annan åsikt än vi. Även om du är missnöjd med vårt beslut eller hantering av ett ärende, ska det vara enkelt att vara kund hos oss.​​​​​​​​

Om du vill få vårt beslut omprövat

Ta alltid först kontakt med den som handlagt ärendet. Ett samtal kan ge kompletterande uppgifter och eventuella missförstånd kan klaras upp. Om vi inte kommer överens har du flera möjligheter att gå vidare till någon som kan se på ditt ärende på nytt.

Kundombudsmannen

Du kan kostnadsfritt vända dig till Ifs Kundombudsman, en oberoende och fristående avdelning inom If, och få ditt ärende granskat.  

  • Skicka in din begäran om prövning inom sex månader.
  • Kundombudsmannen kan pröva de flesta typer av ärenden med undantag för ärenden som prövats eller är under prövning i någon extern nämnd eller i domstol. 

Kontakta Kundombudsmannen

Varför Ifs Kundombudsman?

Renault Försäkring ingår i If-koncernen sedan maj 2001 och den fristående avdelningen Ifs Kundombudsman granskar därför även ärenden för Renault Försäkrings kunder.

Läs mer om Renault Försäkring

Andra vägar för prövning

Vill du hellre vända dig till någon annan instans har du följande möjligheter att få ditt ärende prövat.

Vill du veta mer?

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Konsumentverket

För privatkunder

ARN​
Försäkringsnämnderna
Trafikskadenämnden

För privat- och företagskunder

Kontakta din närmaste tingsrätt.
Sveriges Domstolar

Gränsöverskridande tvistlösning

Om du bor i ett annat EU-land kan EU-kommissionens onlineplattform också användas. Vid anmälan ska du ange vår mejladress:​

kundombudsmannen@if.se​​​​​​​​