Skada som inträffat utomlands

Skador som inträffar utomlands hanteras av en särskild grupp hos oss. Vi tar hand om all kontakt med utländska försäkringsbolag.

Ring +46 31 - 725 09 30 om du behöver hjälp. På helger och vardagar efter klockan 17.00 ringer du vår skadejour på telefon +46 8 411 11 27. Har du Tilläggspaketet kan du samtidigt få hjälp med en hyrbil om din bil inte kan repareras inom tre dagar. Om du inte kan ringa går det bra att mejla till fcd@renaultforsakring.se

Ladda ner skadeanmälan 

Om din bil skadas utomlands 

Några goda råd om du kolliderar med ett annat fordon utomlands:

 • Fyll i framsidan på skadeanmälan med motparten (om möjlighet finns).
 • Fyll i anmälans baksida själv.
 • Anteckna alltid motpartens registreringsnummer. Ta gärna motpartens namn, adress, uppgifter om försäkringsbolag och försäkringsnummer.
 • Ta uppgifter om eventuella vittnen.
 • Underteckna anmälans framsida tillsammans med motparten. OBS! Underteckna inte dokument eller handlingar som du inte förstår. Skriv inte på framsidan på skadeanmälan om ni inte är överens om händelseförloppet.
 • Gör en skiss av olycksplatsen.
 • Om polis anlänt till platsen, be om en kopia av polisrapporten.
 • Ta – om möjligt – foton av platsen och skadorna på bilarna.

Vid inbrott i bilen utomlands

 • Anmäl inbrottet till polisen på orten där brottet inträffade.
 • När du kommer till Sverige: Skicka polis- och skadeanmälan till Renault Försäkring.

Vid stöld av bilen utomlands

 • Anmäl stölden till polisen på skadeorten.
 • Anmäl stölden till svensk polis så snart du kan.
 • När du anlänt till Sverige ska du också skicka polis- och skadeanmälan till oss.