Brand

Brandskadeförsäkring ingår i halvförsäkringen. Den gäller för skador som uppstår vid brand, blixtnedslag, explosion eller om det blir kortslutning i elektriska kablar.

Om du råkat ut för en brandskada:

  • Ring närmaste Renaultverkstad och beställ tid för skadebesikting. Du kan göra din skadeanmälan direkt hos verkstaden.
  • Eller anmäl här på webben.
  • Du kan även ringa oss på telefon 031-725 09 00. På vardagar har vi öppet mellan 07.30-20.00 och mellan 09.00-16.00 på helger.

Anmäl skada

Här kan du anmäla din skada. Vi kontaktar dig när vi fått den. På vardagar får du besked samma dag.

Gå vidare