Tilläggs­försäkringar för företagets personbilar

En krock med en älg. Skadegörelse på bilen. Utspillt kaffe över instrumentpanelen. Eller en olycka när bilen körs utomlands. Det finns många tillfällen då en tilläggsförsäkring är nödvändig och välkommen.

Man vid lätt lastbil med flak

Tilläggsförsäkringar för transportbilen

För dig som har en transportbil så har vi ytterligare några tilläggsförsäkringar anpassade för dina behov