Vårt integritetsmeddelande och dina personuppgifter

Du anförtror oss med mycket information när du köper eller använder våra försäkringar, eller på annat sätt interagerar med oss.

Vi tar detta ansvar på största allvar och hanterar dina personuppgifter med sekretess och i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), annan tillämplig lagstiftning och myndigheters föreskrifter.

Detta integritetsmeddelande gäller all behandling av dina personuppgifter, inklusive information som du eller annan besökare tillhandahåller på våra webbplatser, i appar, eller genom användning av Ifs digitala tjänster (t.ex. Mina Sidor Privat, Mina Sidor Företag, If Login, Volvia etc.), samt information som du, eller någon annan lämnar till oss avseende dig, oavsett om du är vår nuvarande- eller potentiella kund, anställd eller samarbetspartner etc.

Denna information upprättades 26 februari 2018 och uppdaterades senast 20 maj 2024.