Hur miljövänliga är elbilar egentligen?

Det säljs allt fler elbilar och utvecklingen går i en rasande takt. Elbilar framhålls som en del av lösningen för att minska miljöfarliga utsläpp. Samtidigt har det debatterats om elbilen verkligen är så miljövänlig som många tror.

Anledningen till de kritiska röster som höjts i debatten är att koldioxidutsläppen som uppkommer i samband med batteritillverkningen är höga jämfört med produktionen av en fossildriven bil.

Detta är förvisso sant, men för att få hela sanningen bör vi inte enbart se till klimatbelastningen under själva produktionen. Om vi istället jämför klimatpåverkan över en livscykel, då blir de miljömässiga vinningarna med elbil betydligt mer påtagliga.

Batteritillverkningen går snabbt framåt

Enligt nyhetssajten Elbilsnytt.se, som jämfört dagens bilbatterier med de som monterades i elbilar så sent som 2015, så har andelen koldioxidutsläpp vid tillverkningen halverats.

På grund av den utvecklingstakten och att industrin kan minska andelen kobolt i produktionen och blir bättre på att ta tillvara metaller och mineraler som återvinns ur gamla bilbatterier. Så räknar man att klimatpåverkan kommer att fortsätta att minska elbilarnas klimatryggsäck i framtiden.

När de är helt uttjänta så återvinns de ämnen som redan har förädlats. På så sätt slipper tillverkaren att skaffa ny råmalm och upprepa hela förädlingsprocessen. Allt eftersom biltillverkarna startar upp anläggningar för att återvinna sina egna, uttjänta elbilsbatterier kommer de i framtiden kunna återvinna mycket mer av innehållet.

Varifrån elen kommer har störst påverkan

Det som har allra störst inflytande på miljöpåverkan är elen som du laddar elbilen med. En elbil som drivs av el motsvarande en svensk elmix från sol, vind, vatten och kärnkraft genererar 60 procent mindre koldioxid under hela sin livscykel jämfört med konventionella fossildrivna fordon. Till detta kommer de omedelbara effekterna på utsläppen i luften lokalt, bland annat med mindre skadliga kväveoxidpartiklar.

Att köra elbilar i Sverige är alltså redan i dag ett bättre alternativ än bilar med förbränningsmotor. Och eftersom utvecklingen på batteritekniken går så fort så blir skillnaden hela tiden ännu större.

Källa: Elbilsnytt.se, Vattenfall.se, Svd.se, Nyteknik.se

Kvinna lägger laddkablarna i bagageutrymmet på bil.

Försäkring för elbil

Vi vill göra det enkelt för dig att äga en elbil. Här hittar du all information du behöver och hur vi kan hjälpa dig att skräddarsy din elbilsförsäkring.

Person lyfter laddare till elbil från bagaget

Var laddar jag elbilen?

Vad kostar det att ladda en elbil? Och vilka alternativ finns det om jag vill ha en laddbox hemma? Här kan du läsa mer om laddning och batteri till din elbil.

Kvinna står utanför bil med dörrarna öppna

Räckvidd

Hur långt du kan köra på en laddning beror i huvudsak på vilken bil och vilket batteri du har. Men det finns sätt där du som förare kan påverka räckvidden. Även små medel i körstilen kan göra stor skillnad.