Hämtar information

Hur miljövänliga är elbilar egentligen?

Det säljs alltfler elbilar och utvecklingen går i en rasande takt. Ta till exempel Renault Zoe som är en av Sveriges populäraste elbilar, med en räckvidd på upp till 393 km. Men samtidigt som elbilar framhålls som en del av lösningen för att minska miljöfarliga utsläpp, har det debatterats om elbilen verkligen är så miljövänlig som många tror. Vi tänkte passa på att reda ut begreppen.

Hästar står runtom Renault megane elbil

Anledningen till de kritiska röster som höjts i debatten är att koldioxidutsläppen som uppkommer i samband med batteritillverkningen är höga jämfört med produktionen av en fossildriven bil. Detta är förvisso sant, men för att få hela sanningen bör vi inte enbart se till klimatbelastningen under själva produktionen. Om vi istället jämför klimatpåverkan över en livscykel, då blir de miljömässiga vinningarna med elbil betydligt mer påtagliga.

Batteritillverkningen går snabbt framåt

Enligt nyhetssajten Elbilsnytt.se, som jämfört dagens bilbatterier med de som monterades i elbilar så sent som 2015, så har andelen koldioxidutsläpp vid tillverkningen halverats. Den utvecklingstakten, i kombination med att industrin kan minska andelen kobolt i produktionen och blir bättre på att ta tillvara metaller och mineraler som återvinns ur gamla bilbatterier, räknar man att klimatpåverkan kommer att fortsätta att minska elbilarnas klimatryggsäck i framtiden.

När de är helt uttjänta så återvinns de ämnen som redan har förädlats. På så sätt slipper tillverkaren att skaffa ny råmalm och upprepa hela förädlingsprocessen. Allteftersom biltillverkarna startar upp anläggningar för att återvinna sina egna, uttjänta elbilsbatterier kommer de i framtiden kunna återvinna mycket mer av innehållet.

Varifrån elen kommer har störst påverkan

Men det som har allra störst inflytande på miljöpåverkan är elen som du laddar elbilen med. En elbil som drivs av el motsvarande en svensk elmix från sol, vind, vatten och kärnkraft genererar 60 procent mindre koldioxid under hela sin livscykel jämfört med konventionella fossildrivna fordon. Till detta kommer de omedelbara effekterna på utsläppen i luften lokalt, bland annat med mindre skadliga kväveoxidpartiklar.

Att köra elbilar i Sverige är alltså redan i dag ett bättre alternativ än bilar med förbränningsmotor. Och eftersom utvecklingen på batteritekniken går så fort så blir skillnaden hela tiden ännu större.

Källa: Elbilsnytt.se, Vattenfall.se, Svd.se, Nyteknik.se

Räkna och köp

Personnummer

Vi behöver ditt personnummer för att kunna ge dig rätt pris. Personnumret ger oss uppgift om din ålder, var du bor och hur länge du haft körkort.

Renault Försäkring är ett samarbete mellan RN Nordic AB, Renault Finance Nordic och If Skadeförsäkring AB (publ).