Vagnskade­­försäkring

Vagnskadeförsäkring gäller för bilens kaross och ersätter plåt- och lackskador, även om du skulle ha råkat orsaka dem själv. Skador på din Renault efter till exempel en kollision, dikeskörning eller att du kört på något kan ersättas om du har vagnskadeförsäkring.​​

Ingår i helförsäkringen

Du kan inte köpa vagnskadeförsäkring enskilt utan den ingår när du köper en helförsäkring.​​ Vagnskadeförsäkring ingår i helförsäkringen och är den del som skiljer en halvförsäkring från en helförsäkring.

Vilka skador kan vagnskade­försäkringen ersätta?

Vagnskadeförsäkringen gäller för skador på bilens kaross. Det kan vara skador på bilen efter en kollision, en singelolycka som dikeskörning eller att du kört på något. Vagnskadeförsäkringen ersätter även skador på bilen som uppstått på grund av annan yttre olyckshändelse, till exempel ett nedfallet träd eller om bilen utsatts för skadegörelse.

Om din bil har personvagnsgaranti

Om din bil har personvagnsgaranti behöver du inte ha vagnskadeförsäkring under garantitiden. Då räcker det med halvförsäkring. 

Barn lufter i en tung väska i bagageutrymmet på bilen.

Helförsäkring

Helförsäkring gäller för skador på din egen bil efter trafikolycka, även om det var du som orsakade olyckan.

Man kollar sin mobiltelefon framför en bil

Kontrollera din personvagnsgaranti

Vill du veta hur länge din Renault har personvagnsgaranti (vagnskadegaranti)? Du kan kontrollera det här eller titta på bilens garantibevis.

Bil kör i hög hastighet på väg i berg

Tilläggsförsäkringar för Renault

För ett mer omfattande försäkringsskydd kan du komplettera din Renault Försäkring med olika tilläggsförsäkringar.