Personvagnsgaranti för Renault

När du köper en ny svensksåld Renault personbil ingår personvagnsgaranti (även kallat vagnskadegaranti) som gäller i tre år från första registreringsdagen.​​​ Det är Renault som står för garantin, men vi tar hand om skadehanteringen.

Hur länge har min Renault personvagns­garanti?

Fyll i registreringsnumret i fältet så får du svar.

Vad är personvagnsgaranti?

Personvagnsgarantin täcker skador som har uppstått vid trafikolycka eller en singelolycka. Den ersätter också skador på bilen som uppstått genom annan yttre händelse såsom skadegörelse.

Det är vi som tar hand om dig när du råkat ut för en händelse som personvagnsgarantin gäller för, även om du har din bilförsäkring hos ett annat försäkringsbolag.

Välj rätt försäkring under garanti­tiden

Om du har en giltig personvagnsgaranti bör din bil vara halvförsäkrad. Garantin tillsammans med halvförsäkringen ger dig samma skydd som en helförsäkring. Under garantitiden behöver du alltså inte köpa till en vagnskadeförsäkring.

Anmäl skada på personvagnsgarantin

  • Anmäl skadan inom 30 dagar.
  • Kontakta närmaste Renaultverkstad och beställ tid för skadebesiktning så snart som möjligt. Du kan göra din anmälan direkt till verkstaden.
  • Du kan även anmäla skadan här på webben. Anmäl skada.
  • Eller ring oss på telefon 031-725 09 00.

Renault står för garantin och avgör vilken självrisk det är som gäller samt inom vilken tid en skada måste anmälas för att garantin ska gälla. Det kan vara bra att känna till att självrisken på personvagnsgarantin alltid presenteras utan moms.

I service- och garantiboken för din bil hittar du detaljerad information om personvagnsgaranti och aktuell självrisk.

Försäkra din Renault

Ditt pris framställs automatiskt . Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter .