Hämtar information

Halvförsäkring för Renault

Halvförsäkringen består av olika delar som ger dig ersättning för skador på bilen som du själv inte är ansvarig för. ​

När ska jag välja halv­försäkring? 

Halvförsäkring passar dig som har en ny bil med gällande personvagnsgaranti. Du kan även välja halvförsäkring om du har en äldre bil som du inte vill ha helförsäkring på.

Vad täcker halv­försäkringen? 

Utöver trafikförsäkring gäller halvförsäkringen för:

  • Stöldskada – någon stjäl saker från bilen eller hela bilen.
  • Brandskada – gäller för brand, blixtnedslag och explosion.
  • Glasskada – vid stenskott, om rutan spräcks eller krossas.
  • Maskin- och elektronik – vid fel på elektroniken eller motorhaveri. Din maskin- och elektronikförsäkring ersätter också följdskador. 
  • Räddning – ser till att bilen, föraren och passagerare får transport om bilen eller föraren skadas under färd med bilen.
  • Rättsskydd – ersätter kostnader vid vissa tvister.

Maskin- och elektronikförsäkring 

Du som har en halv- eller helförsäkring hos oss omfattas av vår maskin- och elektronikförsäkring, förutsatt att bilen inte passerat gränsen för ålder och/eller antal körda mil.

Maskin- och elektronikförsäkringen gäller tills bilen körts 15 000 mil. När bilen blir 8 år upphör försäkringen att gälla även om bilen körts mindre än 15 000 mil. 

En självrisk

Om du råkar ut för en skada, exempelvis inbrott i bilen, där du behöver använda både bilförsäkring och hemförsäkring, betalar du bara en självrisk när du har din Renault försäkrad hos oss.

Räkna och köp

Personnummer

Vi behöver ditt personnummer för att kunna ge dig rätt pris. Personnumret ger oss uppgift om din ålder, var du bor och hur länge du haft körkort.

Trafik

Täcker skada på personer, andra fordon och annans egendom som du orsakar vid krock. Självrisk 0 kr eller 1 000 kr om föraren är under 24 år vid skadetillfället.

Brand

Du får ersättning för skador på bilen som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador. Självrisk 0 kr, men 1 200 kr om bilen är 5 år eller äldre.

Stöld

Om bilen skadas vid inbrott eller om hela bilen stjäls. Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi. Grundsjälvrisk 1 800 kr. Se villkoret för detaljerad information.

Glas

För stenskott och andra glasskador som spräckta eller krossade rutor. Självrisk 1 600 kr eller 3 000 kr vid byte av ruta, 200 kr vid reparation. Endast 100 kr vid reparation hos en auktoriserad Renaultverkstad.

Räddning

Vid skada eller driftstopp täcker försäkringen kostnader för bärgning till närmaste märkesverkstad och transport av förare, passagerare och bagage. Gäller även för tillkopplat släp. Självrisk 1 200 kr.

Rättsskydd

Ersätter kostnader vid vissa tvister. Självrisk 20 % av kostnaden, minst 1 000 kr.

Maskin- och elektronik

För fel på elektroniken eller motorhaveri. Upphör när bilen fyller 8 år räknat från första registreringsdag, eller om den innan dess har körts mer än 15 000 mil. Självrisk från 2 000 kr. Detaljerad information i villkoren.

Renault Försäkring är ett samarbete mellan RN Nordic AB, Renault Finance Nordic och If Skadeförsäkring AB (publ).