Hämtar information

Halvförsäkring för Renault

Halvförsäkringen består av olika delar som ger dig ersättning för skador på bilen som du inte själv är ansvarig för. ​

När du köper en ny bil ingår garantier som ges av biltillverkaren, såsom nybilsgaranti, rostskyddsgaranti och personvagnsgaranti. Förutom nämnda garantier så behöver bilen en försäkring. Du som har en halv- eller helförsäkring hos oss omfattas av vår maskinskadeförsäkring, förutsatt att bilen inte passerat gränsen för ålder och/eller antal körda mil.

Halvförsäkringen passar dig som har en ny bil med gällande personvagnsgaranti. Du kan även välja halvförsäkring om du har en äldre bil som du inte vill ha helförsäkring på. Utöver trafikförsäkring gäller halvförsäkringen för:

  • Stöldskada – någon stjäl saker från bilen eller hela bilen.
  • Brandskada – gäller för brand, blixtnedslag och explosion.
  • Glasskada – vid stenskott, om rutan spräcks eller krossas.
  • Maskinskada – vid fel på elektroniken eller motorhaveri. Din maskinskadeförsäkring ersätter också följdskador. 
  • Räddning – ser till att bilen, föraren och passagerare får transport om bilen eller föraren skadas under färd med bilen.
  • Rättsskydd – ersätter kostnader vid vissa tvister.

Maskinskadeförsäkring 

Maskinskadeförsäkringen gäller tills bilen körts 15 000 mil. När bilen blir 8 år upphör maskinskadeförsäkringen att gälla även om bilen körts mindre än 15 000 mil. 

En självrisk

Om du råkar ut för en skada, exempelvis inbrott i bilen, där du behöver använda både bilförsäkring och hemförsäkring, betalar du bara en självrisk när du har din Renault försäkrad hos oss.

Räkna och köp

Personnummer

Vi behöver ditt personnummer för att kunna ge dig rätt pris. Personnumret ger oss uppgift om din ålder, var du bor och hur länge du haft körkort.

Trafik

Täcker skada på personer, andra fordon och egendom, som du orsakar vid krock.

Brand

Om bilen börjar brinna och vid blixtnedslag eller explosion.

Stöld

Om bilen skadas vid inbrott i den eller om hela bilen stjäls. Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi.

Glas

För stenskott och andra glasskador som spräckta eller krossade rutor.

Räddning

Förare och passagerare får transport om bilen eller föraren skadas under bilfärd.

Rättsskydd

Ersätter kostnader vid vissa tvister.

Maskin

För fel på elektroniken eller motorhaveri. Upphör när bilen fyller 8 år räknat från första registreringsdag, eller om den innan dess har körts mer än 15 000 mil. Självrisk från 2 000 kr. Detaljerad information i villkoren.

Ett samarbete mellan Renault och If Skadeförsäkring