Hämtar information

Hyr­bil och andra tilläggs­försäkringar

En krock med en älg. Skadegörelse på bilen. Utspillt kaffe över instrumentpanelen. Eller en olycka när du bilar utomlands. Det finns många tillfällen då en tilläggsförsäkring är nödvändig och välkommen.​

Våra tilläggsförsäkringar ger ett extra skydd till dig och din Renault. Välj den tilläggsförsäkring som täcker just dina behov.

 • Assistansförsäkring - om du vill ha hjälp när du fått punktering, elfel, tappat bort nyckel eller fått bensinstopp. Läs mer om assistansförsäkringen.
 • Självriskeliminering Djurkollision - ger dig 0 kronor i självrisk om du kolliderar med ett djur. Läs mer om försäkring vid djurkollision.
 • Tilläggspaketet - innehåller flera tilläggsförsäkringar; hyrbilsförsäkring, 0 kronor i vagnskadesjälvrisk vid djurkollision, nyckelförsäkring, ersättning för skador inne i bilen och sänkt vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse. Läs mer om Tilläggspaketet.
 • Tilläggspaket Plus - innehåller alla tilläggsförsäkringar som i Tilläggspaketet men du får även sänkt självrisk med 3 000 kronor på skador som ersätts av personvagnsgarantin. Läs mer om Tilläggspaket Plus.
 • Renault Försäkring Care - försäkringen för förare och passagerare som ger de skadade personerna snabbare rehabiliteringsvård, sjukgymnastik etc. Läs mer om Renault Försäkring Care.

Assistans­försäkring

Det oväntade som händer kan också vara att du tappar bort bilnyckeln, bryter av den eller låser in den i bilen. Oavsett vad ser assistansförsäkringen till att du får hjälp.

Du kan teckna assistansförsäkring om du har en Renault som är mellan 5 och 15 år gammal och har minst halvförsäkring hos oss.

Om du servar bilen hos en av Renault auktoriserad verkstad behöver du inte köpa assistansförsäkringen separat. Då ingår den som en del av servicen och kallas Renault Assistance Long Life. Om du köpt assistansförsäkringen separat och därefter servar din bil hos en Renaultverkstad får vi meddelande om det. Då får du pengarna tillbaka för den period som återstår av den separata assistansförsäkringen.

Läs villkoren för Assistansförsäkring.

Renault Assistance Long Life

Om du gör en originalservice på din personbil hos en av Renault auktoriserad verkstad behöver du inte köpa Assistansförsäkring separat. Försäkringen ingår som en del av originalservicen och du betalar inget extra för den. Assistansförsäkringen gäller i 12 månader och förnyas automatiskt när du servar bilen. Den förnyas vid varje service fram tills att din Renault blir 10 år. Därefter går det inte att förnya Renault Assistance Long Life.

Läs mer om Renault Assistance Long Life på Renaults hemsida.

Självrisk­eliminering djur­kollision

Vare sig du bor i ett område med mycket vilt, eller ofta kör din bil på landsväg, så vet du att du riskerar att vara med om en viltolycka. Men visste du att du har möjlighet att slippa att betala självrisken om det händer?

Självriskeliminering djurkollision innebär att du slipper hela självrisken om du krockar med en älg eller annat djur. Dessutom är det en försäkring som täcker eventuella skador på kläder som du bar vid olyckstillfället. Maximal ersättning för självrisk och kläder är 10 000 kronor. Självriskeliminering djurkollision ingår i Tilläggspaketet, men går även att köpa separat.

Läs villkoren för Självriskeliminering djurkollision.

Tänk på att du enligt jaktförordningen är skyldig att polisanmäla och märka ut platsen där olyckan skett. 

Du måste polisanmäla om du krockat med dessa djur
Björn Mufflonfår Vildsvin
Hjort  Rådjur Älg 
Järv Utter  Örn
Lo Varg  

Tilläggs­paketet och Tilläggspaket Plus 

Har du behov av din Renault varje dag? Om du väljer något av våra tilläggspaket kan du sova lugnt varje natt.

Tilläggspaketet

 • Hyrbil – Du får hyrbil i upp till 60 dagar till 75 % lägre pris om din Renault går sönder i Sverige. Är du utomlands får du i samma situation hyrbil i upp till 45 dagar och vi betalar då hela dygns- och kilometerkostnaden.
 • Olyckshändelse inne i bilen – Tyvärr kan skador på klädsel och innertak bli kostsamma. Försäkringen skyddar dig mot kostnaden att få klädseln sanerad och lagad. Högsta ersättningen är 50 000 kr. Försäkringen gäller tills bilen är 8 år.
 • Sänkt självrisk vid skadegörelse – Du har endast 1 000 kronor i självrisk på vagnskadeförsäkringen eller Personvagnsgarantin om din bil har blivit utsatt för skadegörelse.
 • Nyckelförsäkring – Det är lätt hänt att tappa bort bilnyckeln och med dagens avancerade låsteknik kan det tyvärr bli ganska kostsamt. Den här försäkringen ersätter förlorad eller skadad nyckel/nyckelkort. Självklart täcker den även omprogrammering av nyckel så att den fungerar med din bil. Maximal ersättning är 6 000 kronor och självrisken är 1 800 kronor.
 • 0 kronor i självrisk vid kollision med djur – Ingen självrisk vid kollision med djur. Du får även ersättning för skadade kläder. Max ersättning för självrisk och kläder är 10 000 kronor.
 • Ingen självrisk vid kollision utomlands – Om du krockar med ett utländskt fordon när du kör bil utanför Sverige slipper du vagnskadeförsäkringens självrisk om skadan kan ersättas av vagnskadeförsäkringen eller garantin och om din bil är yngre än 10 år.

Läs villkoren för Tilläggspaket

Tilläggspaket Plus

Utöver det som ingår i Tilläggspaketet har du 3 000 kr lägre självrisk om du får en skada på bilen som ska ersättas av personvagnsgarantin. Du kan köpa till Tilläggspaket Plus om din bil är yngre än tre år och har gällande personvagnsgaranti.

Läs villkoren för Tilläggspaket Plus.

Renault Försäkring Care

Förhoppningsvis kommer den aldrig att behövas, men om du trots allt skulle råka ut för en olycka kan den vara ovärderlig.

 • Renault Försäkring Care ger dig och dina passagerare tillgång till kvalificerad, individanpassad specialistvård och rehabilitering på något av de privatsjukhus som ingår i vårt nätverk.
 • Försäkringen gäller alla i bilen – upp till modellens maxantal – och ansvarstiden är fem år från olyckstillfället.
 • Renault Försäkring Cares individanpassade vård garanterar att du får exakt den hjälp som krävs för en snabb rehabilitering, vare sig det handlar om operation, sjukgymnastik eller hjälpmedel.

Läs villkoren för Renault Försäkring Care.

Lägg till en tilläggs­försäkring

Har du en Renault Försäkring och vill komplettera med en tilläggs­försäkring gör du det smidigt på Mina sidor eller genom att kontakta kundservice.

Ska du köpa en ny bilförsäkring väljer du bland valbara tilläggs­försäkringar i samband med köpet. Se ditt pris på bilförsäkring.

Ett samarbete mellan Renault och If Skadeförsäkring