Våra tilläggspaket

De mest populära tilläggsförsäkringarna har vi samlat i Tilläggspaketet. Med Tillläggspaketet slipper du självrisken vid djurkollision. Du får även hyrbil om din Renault skadats och är på reperation. Och du får lägre självrisk om din bil drabbas av skadegörelse eller råkar ut för en olycka utomlands.

Tilläggspaketet innehåller

  • Hyrbil – Om du råkar ut för en skada i Sverige som din bilförsäkring gäller för får du hyrbil i upp till 65 dagar. Vi står för 75 % av dygns- och kilometerkostnaden. Om du är utomlands och bilen inte kan användas för fortsatt färd på grund av en skada som försäkringen gäller för, kan du få hyrbil i upp till 45 dagar. Vi betalar då hela dygns- och kilometerkostnaden.
  • Olyckshändelse inne i bilen – Tyvärr kan skador på klädsel och innertak bli kostsamma. Försäkringen skyddar dig mot kostnaden att få klädseln sanerad och lagad. Högsta ersättningen är 50 000 kr. Försäkringen gäller tills bilen är 15 år.
  • Sänkt självrisk vid skadegörelse – Du har endast 1 000 kronor i självrisk på vagnskadeförsäkringen eller personvagnsgarantin om din bil har blivit utsatt för skadegörelse.
  • Nyckelförsäkring – Det är lätt hänt att tappa bort bilnyckeln och med dagens avancerade låsteknik kan det tyvärr bli ganska kostsamt. Den här försäkringen ersätter förlorad eller skadad nyckel/nyckelkort. Självklart täcker den även omprogrammering av nyckel så att den fungerar med din bil. Maximal ersättning är 6 000 kronor och självrisken är 1 800 kronor.
  • 0 kronor i självrisk vid kollision med djur – 0 kr i vagnskadesjälvrisk (gäller även om din bil har personvagnsgaranti) vid kollision med djur. Du får även ersättning för skadade kläder. Maximal ersättning för kläder är 2 000 kronor.
  • Ingen självrisk vid kollision utomlands – Om du krockar med ett utländskt fordon när du kör bil utanför Sverige slipper du vagnskadeförsäkringens självrisk om skadan kan ersättas av vagnskadeförsäkringen eller garantin.

Villkor Tilläggspaketet (PDF)

Tilläggspaket Plus

Du kan köpa till Tilläggspaket Plus om din bil är yngre än tre år och har gällande personvagnsgaranti. Utöver det som ingår i Tilläggspaketet får du 3 000 kr lägre självrisk om du får en skada på bilen som ska ersättas av personvagnsgarantin.

Villkor Tilläggspaketet Plus (PDF)

Teckna tilläggs­försäkring

Ska du köpa en ny bilförsäkring väljer du bland valbara tilläggs­försäkringar i samband med köpet. Har du redan en bilförsäkring hos oss kan du enkelt lägga till tilläggsförsäkringar på Mina sidor.

Räkna och köp

Ditt pris framställs automatiskt . Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter .