Viltolycka och djurkollision

Om du krockat med ett djur och fått skador på bilen anmäler du det till oss. Beroende på vilket djur du krockat med måste du även anmäla olyckan polisen.

Älg står mitt på vägen

Även om du inte vet om djuret är skadat eller inte så ska du alltid ringa Polisen på 112 och berätta vad som hänt och uppge var du befinner dig.

Gör så här vid viltolycka

  • Har du kört på en älg, hjort, rådjur, vildsvin, björn, järv, lo, utter, örn eller mufflonfår måste du anmäla det till polisen.
  • Om du har kört på ett tamdjur eller en ren ska du anmäla det till djurägaren eller polis.
  • Sätt ut varningstriangeln.
  • Stanna och märk ut platsen för olyckan med ett plastband eller liknande.

Du är skyldig att rapportera en viltolycka

Enligt jaktförordningen är du skyldig att rapportera en krock med ett vilt djur till polisen. Läs mer på polisen.se om hur du ska agera om du råkat ut för eller upptäcker en viltolycka.

viltolycka.se hittar du fler tips om vad du ska tänka på. Där kan du även se vilka vägsträckor som är mest drabbade.

Tänk på att du enligt jaktförordningen är skyldig att polisanmäla och märka ut platsen där olyckan skett.

Du måste polisanmäla om du krockat med dessa djur
Björn Mufflonfår Varg
Hjort Ren Vildsvin
Järv Rådjur Älg
Lo Utter Örn

Se upp för vilt – 6 tips för att undvika viltolyckor

Risken att krocka med djur är ganska stor, oavsett var i landet du bor. I genomsnitt sker det en viltolycka var 8.e minut. 

Värna om din, dina medpassagerares och djurens säkerhet genom att följa våra praktiska tips:

  • Respektera varningsskyltarna och var extra vaksam där det är skyltat för älg. Kollision med stora djur, såsom älg och kronhjort, resulterar ofta i omfattande skador.
  • Anpassa alltid hastigheten efter väglaget.
  • Var uppmärksam i gryning och skymning då vilda djur är som mest aktiva.
  • Vidga ditt synfält och håll koll på terrängen runt omkring vägen. Det du först tror är ett par reflexer i mörkret kan vara djurögon som reflekteras i billjuset.
  • Ser du en älg på avstånd, blända ner till halvljus och undvik att tuta. En skrämd älg kan bete sig oberäkneligt.
  • Sakta in om du passerar en plats där en viltolycka har inträffat. Eftersöksjägare, hundar och det skadade viltet kan finnas i närheten.

Statistik från viltolycka.se.

Anmäl skada - Renault Försäkring

Om du råkat ut för en skada eller olycka så är mer krångel det sista du ska behöva uppleva. Anmäl din skada direkt online hos Renault Försäkring - snabbt och smidigt.

Vi hjälper dig att boka verkstad

De flesta får besked direkt

Följ ditt ärende på Mina sidor