Beställ Grönt Kort för bil

Grönt Kort är ett bevis på att bilen är försäkrad i Sverige. Grönt Kort är kostnadsfritt och gäller i alla länder som omfattas av Gröna Kort-avtalet. 

Europakarta

Bilar från de anslutna länderna kan fritt köras över gränserna utan att extra försäkringar krävs. I vissa länder behöver man dock ha med sig ett Grönt Kort. Det kan också vara bra att ta med försäkringsbrev eller annat dokument med försäkringsnummer och kontaktuppgifter till Renault Försäkring när du ger dig av utomlands med bilen.

Om du tar med husvagn eller annat släpfordon utomlands gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador husvagnen eller släpet orsakar någon annan.

Beställning av Grönt Kort

I följande länder behöver du Grönt Kort
Albanien Azerbajdzjan Bosnien-Hercegovina
Israel Marocko Moldavien
Montenegro Nord­makedonien Storbritannien och Nordirland
Tunisien Turkiet Ukraina

Särskilda regler i vissa länder

Kosovo och Iran

Gröna Kort gäller inte för Kosovo eftersom landet inte är medlemsstat i FN. Den svenska trafikförsäkringen gäller alltså inte, vilket innebär att du måste köpa en särskild Gränsförsäkring (Frontier Insurance) vid gränsen till Kosovo.

Från och med 1 januari 2024 är Iran inte med i gröna-kortsamarbetet. Din bilförsäkring gäller inte för någon typ av skada som inträffar i Iran. 

Ryssland och Belarus

Grönt Kort efter 15 mars 2022

Från och med 15 mars 2022 gäller inte Grönt Kort för Ryssland eller Belarus med anledning av det osäkra läget som orsakats av Rysslands invasion av Ukraina. Landskoderna för Ryssland (RUS) och Belarus (BY) är därför överkryssade på kortet. Det innebär att försäkringar för motorfordon inte gäller alls i dessa två länder. 

Om du ska åka till Ryssland eller Belarus efter den 15 mars måste du teckna en så kallad gränsförsäkring (Frontier Insurance) för fordonet vid gränsövergången. En gränsförsäkring täcker trafikansvaret, men den gäller inte för skador på själva fordonet.

Grönt Kort utfärdat före 15 mars 2022

Grönt Kort som är utfärdat före den 15 mars 2022 gäller i Ryssland och Belarus under den giltighetstid som står på kortet. De kort som är utfärdade innan 15 mars 2022 är alltså giltiga för RUS (Ryssland) landskod BY (Belarus).

Hyrbil med Tilläggspaketet

Med Tilläggspaketet kan du få hyrbil i upp till 45 dagar om du är utomlands och bilen inte kan användas för fortsatt färd på grund av en skada som försäkringen gäller för. Vi betalar då hela dygns- och kilometerkostnaden.

Det här är Tilläggspaketet