Parkeringsskada

Att komma till bilen och inse att någon har kört på den och smitit utan att lämna kontaktuppgifter kan vara både frustrerande och ledsamt, men det finns hjälp!

Om ett okänt fordon kört på bilen när den stått parkerad är det en parkeringsskada. Trafikförsäkringsföreningen kan ersätta sådana skador. När du har din bilförsäkring hos oss ska du anmäla ärende till oss. Renault Försäkring reglerar parkeringsskador utifrån trafikskadelagen och de riktlinjer som Trafikförsäkringsförening (TFF) fastställt.

Gör så här vid parkerings­skada

 • Du måste göra en polisanmälan
 • Ring närmaste Renaultverkstad och boka tid för skadebesiktning. På de allra flesta Renaultverkstäder kan du göra skadeanmälan vid besöket.
 • Ta gärna bilder på skadan från skadeplatsen och  samla in eventuella vittnesuppgifter.

Självrisk vid parkeringsskada

Om skadan godkänns som en parkeringsskada betalar Trafikförsäkringsföreningen reparationen. Och din självrisk är då 5 procent av årets prisbasbelopp.
* Prisbasbeloppet 2024 är 57 300 kr.

Om skadan inte godkänns som en parkeringsskada ersätts du genom vagnskadeförsäkringen eller vagnskadegarantin med självrisken för denna som gäller.

Vad räknas som parkeringsskada?

Det är Trafikskadelagen som avgör om du har råkat ut för en parkeringsskada. Skadan och olyckstillfället måste uppfylla vissa kriterier:

 • Skadans utseende måste tyda på att det är ett annat fordon som har kört på din bil. Fordonet ska dessutom vara sådant som måste vara trafikförsäkrat enligt lagen.
 • Du ska beskriva var bilen stod parkerad, när den stod parkerad och hur den var parkerad (Exempel: I en p-ruta, med fronten vänd inåt, längs med en trottoarkant).

Alternativt behöver du ett vittne, till exempel en passagerare som intygar att:

 • Bilen var oskadd när den parkerades och skadad när du hämtade den.
 • Det fanns hjulspår på platsen, eller glassplitter/bildelar som visar att bilen skadades på platsen. Det räcker alltså inte enbart med dina egna uppgifter. De måste stödjas av ett vittne.

Detta räknas inte som en parkeringsskada

 • Kollision mellan två fordon på en parkeringsplats.
 • Kollision med föremål på parkeringsplats när du parkerar din bil.
 • Om lacken blivit repad av exempelvis kundvagnar, cykel eller blivit utsatt för skadegörelse.
 • Skador på din parkerade bil utanför Sverige.

Läs mer på Trafikförsäkringsföreningen

Anmäl skada - Renault Försäkring

Om du råkat ut för en skada eller olycka så är mer krångel det sista du ska behöva uppleva. Anmäl din skada direkt online hos Renault Försäkring - snabbt och smidigt.

Vi hjälper dig att boka verkstad

De flesta får besked direkt

Följ ditt ärende på Mina sidor