Hämtar information

Vad är det för självrisk?

En vanlig fråga är vilken självrisk som gäller i olika situationer. Självriskerna är även en viktig faktor att ta hänsyn till när du väljer försäkringsbolag för din bilförsäkring. Här hittar du våra självrisker, villkor och vanliga frågor om bilförsäkringen.

Villkor

Självrisker

Detta är en sammanställning av våra grundsjälvrisker. Exakt vilken självrisk som gäller i olika situationer hittar du i villkoret

Trafik 0 kr *
Brand 0 kr, men 1 200 kr om bilen är 5 år eller äldre
Stöld 1 800 kr. Se villkor för mer information.
Glas 100 kr vid lagning av rutan hos Renaultverkstad, 200 kr vid lagning av rutan hos annan verkstad, 1 600 kr eller 3 000 kr vid byte av ruta.
Räddning 1 200 kr
Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
Maskin- och elektronik Lägst 2 000 kr. Se villkor för mer information.
Vagnskada 3 000 eller 6 000 kr **

Tilläggspaket

Hyrbil 25 % av dygns- och kilometerkostnaden
​Nyckelförsäkring 1 800 kr
​Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision 0 kr
​Vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse 1 000 kr
​Olyckshändelse inne i bilen 1 500 kr

Djurkollision

​Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision 0 kr

* Ungdomssjälvrisk 1 000 kr tillkommer om föraren är under 24 år.

** Självrisken för vagnskada gäller om din bil saknar giltig personvagnsgaranti (vagnskadegaranti). Har du giltig personvagnsgaranti gäller andra självrisker.

Renault Försäkring är ett samarbete mellan RN Nordic AB, Renault Finance Nordic och If Skadeförsäkring AB (publ).