Hämtar information

Vad är det för självrisk?

En vanlig fråga är vilken självrisk som gäller i olika situationer. Självriskerna är även en viktig faktor att ta hänsyn till när du väljer försäkringsbolag för din bilförsäkring. Här hittar du våra självrisker, villkor och vanliga frågor om bilförsäkringen.

Villkor

Självrisker

Detta är en sammanställning av våra självrisker. Exakt vilken självrisk som gäller i olika situationer hittar du i villkoret

Trafik 0 kr *
Brand 1 200 kr, men 0 kr om bilen är yngre än fem år.
Stöld 1 800 kr. Har du aktiverat ett godkänt larm är självrisken 0 kr om bilen stjäls. Läs i villkoren för att få detaljerad information.
Glas 100 kr vid lagning av rutan hos Renaultverkstad,
200 kr vid lagning av rutan hos annan verkstad
1 600 kr vid byte av ruta.
Räddning 1 200 kr
Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr
Maskin Lägst 2 000 kr. Se villkor för mer information.
Vagnskada 3 000 eller 5 000 kr

Tilläggspaket

Hyrbil 25 % av dygns- och kilometerkostnaden
​Nyckelförsäkring 1 800 kr
​Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision 0 kr
​Vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse 1 000 kr
​Olyckshändelse inne i bilen 1 500 kr

Tilläggspaket Plus

Hyrbil 25 % av dygns- och kilometerkostnaden
​Nyckelförsäkring 1 800 kr
​Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision 0 kr
​Vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse 1 000 kr
​Olyckshändelse inne i bilen 1 500 kr

Djurkollision

​Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision 0 kr

* Ungdomssjälvrisk 1 000 kr tillkommer om föraren än under 24 år