Hämtar information

Helförsäkring för Renault

Helförsäkringen är steget efter halvförsäkring. När du har helförsäkring för din bil får du ersättning för plåt- och lackskador på din egen bil, även om du orsakat dem själv.

När ska jag välja hel­försäkring? 

Helförsäkring är till för dig som har en Renault som saknar giltig personvagnsgaranti. Det inträffar när din bil är äldre än tre år.

Vi rekommenderar helförsäkring även när din bil börjar bli gammal.

Vad täcker hel­försäkringen?

Helförsäkringen tar hand om plåtskador och lackskador som kan ha uppstått vid exempelvis kollision, dikeskörning, nedblåsta träd eller annan skadegörelse på bilen.

Extra trygghet med våra tillägg

Hur du använder din Renault förändrar sig ibland. Årstid, skollov eller nya jobbuppdrag kan leda till att du kör på nya vägar eller andra distanser än tidigare. Därför är det bra om du då och då ser över bilförsäkringen.

Vi erbjuder olika typer av tilläggsförsäkringar som täcker det mesta som du och din bil kan råka ut för.

Räkna och köp

Personnummer

Vi behöver ditt personnummer för att kunna ge dig rätt pris. Personnumret ger oss uppgift om din ålder, var du bor och hur länge du haft körkort.

Trafik

Täcker skada på personer, andra fordon och annans egendom som du orsakar vid krock. Självrisk 0 kr eller 1 000 kr om föraren är under 24 år vid skadetillfället.

Brand

Du får ersättning för skador på bilen som orsakats av brand, blixtnedslag, explosion eller skada på elektriska kablar genom kortslutning och direkt uppkomna följdskador. Självrisk 0 kr, men 1 200 kr om bilen är 5 år eller äldre.

Stöld

Om bilen skadas vid inbrott eller om hela bilen stjäls. Vid rån av fordon eller fordonsnyckel ingår kristerapi. Grundsjälvrisk 1 800 kr. Se villkoret för detaljerad information.

Glas

För stenskott och andra glasskador som spräckta eller krossade rutor. Självrisk 1 600 kr eller 3 000 kr vid byte av ruta, 200 kr vid reparation. Endast 100 kr vid reparation hos en auktoriserad Renaultverkstad.

Räddning

Vid skada eller driftstopp täcker försäkringen kostnader för bärgning till närmaste märkesverkstad och transport av förare, passagerare och bagage. Gäller även för tillkopplat släp. Självrisk 1 200 kr.

Rättsskydd

Ersätter kostnader vid vissa tvister. Självrisk 20 % av kostnaden, minst 1 000 kr.

Maskin- och elektronik

För fel på elektroniken eller motorhaveri. Upphör när bilen fyller 8 år räknat från första registreringsdag, eller om den innan dess har körts mer än 15 000 mil. Självrisk från 2 000 kr. Detaljerad information i villkoren.

Vagnskada

Gäller för plåt- och lackskada som kan uppstå vid kollision, singelolycka eller skadegörelse. Självrisk 3 000 kr eller 6 000 kr.

Renault Försäkring är ett samarbete mellan RN Nordic AB, Renault Finance Nordic och If Skadeförsäkring AB (publ).