Trafikförsäkring för Renault

Det är obligatoriskt att ha trafikförsäkring om du vill köra med bilen. Försäkringen täcker skada som du orsakar vid krock eller annan trafikolycka.​

Så gäller trafik­försäkringen

  • Trafikförsäkringen ersätter skador på förare, medtrafikanter, andra fordon och annans egendom som skadas av bilen. Den täcker inte skador på din egna bil, din egendom eller det som transporteras i bilen.
  • Om du blir påkörd av någon annan och inte orsakade kollisionen, får du ersättning för eventuell krockskada från den andra partens trafikförsäkring. Det gäller både personskada och skador på bilen.
  • Det är lag på trafikförsäkring för bilen. Om man inte har trafikförsäkring måste man betala avgift till Trafikförsäkringsföreningen.
  • Har du ställt av bilen hos Transportstyrelsen behövs ingen trafikförsäkring.

Tänk på att även om din bil inte är värd så mycket kan det vara bra att ha en försäkring som gäller för bärgning. Då ska du välja halvförsäkring.

Räkna och köp

Ditt pris framställs automatiskt . Vi kan kontakta dig för att säkerställa ditt försäkringsskydd. Läs om vår hantering av personuppgifter .

Halvförsäkring

I halvförsäkring ingår försäkring för bland annat stöld, brand, bärgning och glasskador.

Barn lufter i en tung väska i bagageutrymmet på bilen.

Helförsäkring

Helförsäkring gäller för skador på din egen bil efter trafikolycka, även om det var du som orsakade olyckan.

Bil parkerad utanför villa.

Renault Försäkring Care

Tilläggsförsäkring Renault Försäkring Care ger förare och passagerare vård efter olyckshändelse med bilen.