Vägassistans och bärgning

Om du råkar ut för skada eller ett driftstopp då hjälper vi dig med bärgning direkt. Hjälpen är snabbt framme och det är enkelt för dig att boka en bärgare.

Man står framför sin bil utomhus

Om du har minst halvförsäkring får du ersättning för transport av bilen och personerna om bilen skadas, om föraren skadas eller blir akut sjuk under färden så att resan inte kan fortsätta. Försäkringen gäller även för tillkopplat släp. All vidare transport ska ge ske på billigaste sätt.

Vad ska du göra för att få hjälp?

  • Om du behöver hjälp med bärgning av bilen ring 020-25 05 00.
  • Ring oss på telefon 031-725 09 00 ifall du har andra utlägg än bärgningskostnaden eller om du behöver hjälp.

Spara kvitton på utlägg som du gör. Merkostnaderna måste vara skäliga. Exempel på skäliga merkostnader är resa tillbaka till hemort eller till sjukhus ifall förare eller passagerare är i behov av vård.