Hämtar information

För­säkringar för transport­- och företagsbilar

Alla som är beroende av fordon i arbetet vet värdet av bekymmerfritt ägande. För att din försäkring ska vara komplett behöver du ha bilförsäkringens alla delar; trafik-, halv- och helförsäkring. Läs om vad som ingår i respektive del och vilka tilläggsförsäkringar du kan komplettera med för extra trygghet. Vårt fokus är att hålla ditt företag rullande.

Snickare står bredvid en Renault Kangoo Z.E
 • Trafikförsäkring - gäller för personskador och för skador på andra fordon, men inte på den egna bilen. Läs om trafikförsäkring.
 • Halvförsäkring - gäller för bland annat stöld, bärgning och glasskador. Läs om halvförsäkring.
 • Helförsäkring - täcker skador på den egna bilen, även om man har orsakat dem själv, eller om träd blåst ner över bilen och skadat plåten och lacken. Läs mer om helförsäkring.

Det är viktigt att vi tillsammans med dig säkerställer att även utrustning som är fastmonterad i eller på fordonet är rätt försäkrat. Kontakta oss på 031-725 08 10 om det finns fast monterad utrustning för mer än 50 000 kronor så anpassar vi försäkringen.

Trafikförsäkring

Det är obligatoriskt att ha trafikförsäkring när bilen är påställd. Försäkringen täcker skada som bilföraren orsakar vid krock eller annan trafikolycka.

 • Trafikförsäkringen gäller för personskador, skador på medtrafikanter och andra fordon, eller egendom som skadas av bilen. Den täcker inte skador på den egna bilen eller på det som transporteras i bilen.
 • Om någon annan kör på företagsbilen får företaget ersättning för eventuell krockskada från den andra partens trafikförsäkring. Det gäller både personskada och skador på bilen.
 • Det är lag på trafikförsäkring för bilen. Om man inte har trafikförsäkring måste man betala avgift till Trafikförsäkringsföreningen. Är bilen anmäld avställd till Transportstyrelsen behövs ingen trafikförsäkring.

Halv­försäkring

Halvförsäkring är en bilförsäkring som innehåller flera olika delar och ger ersättning för skador på bilen som föraren inte är ansvarig för.

Utöver trafikförsäkring gäller halvförsäkringen för:

 • Stöldskada – Någon stjäl saker från bilen eller hela bilen.
 • Brandskada – Gäller för brand, blixtnedslag och explosion.
 • Glasskada – Vid stenskott, om rutan spräcks eller krossas.
 • Maskin- och elektronik – Vid fel på elektroniken eller motorhaveri. Din maskin- och elektronikförsäkring ersätter också följdskador. Läs mer om maskin- och elektronikförsäkring.
 • Räddning – Vid skada eller driftstopp täcker försäkringen kostnader för bärgning till närmaste märkesverkstad och transport av förare och passagerare. Gäller även för tillkopplat släp.
 • Rättsskydd – Ersätter kostnader vid vissa tvister och brottsmål.

Hel­försäkring

Helförsäkringen gäller för skador på den egna bilen även om föraren har orsakat dem själv.

 • Helförsäkring täcker plåt- och lackskador som kan uppstå vid exempelvis kollision, dikeskörning, nedblåsta träd eller annan skadegörelse på bilen.

Tilläggsförsäkringar

Skräddarsy försäkringsskyddet med våra tilläggsförsäkringar.

Renault Försäkring är ett samarbete mellan RN Nordic AB, Renault Finance Nordic och If Skadeförsäkring AB (publ).