Hämtar information

För­säkringar för transport­- och företagsbilar

Bilförsäkringen består av tre olika delar; trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Här kan ni läsa om vad som ingår i respektive del. Komplettera bilförsäkringen med tilläggsförsäkringar för extra trygghet om någon av bilarna skadas.

 • Trafikförsäkring - gäller för personskador och för skador på andra fordon, men inte på den egna bilen. Läs om trafikförsäkring.
 • Halvförsäkring - gäller för bland annat stöld, bärgning och glasskador. Läs om halvförsäkring.
 • Helförsäkring - täcker skador på den egna bilen, även om man har orsakat dem själv, eller om träd blåst ner över bilen och skadat plåten och lacken. Läs mer om helförsäkring.

Det är viktigt att vi tillsammans med er säkerställer att även utrustning som är fastmonterad i eller på fordonet är rätt försäkrat. Har ni fast monterad utrustning för mer än 50 000 kr så ber vi er kontakta oss så anpassar vi försäkringen. 031-725 08 10 

Trafikförsäkring

Det är obligatoriskt att ha trafikförsäkring när bilen är påställd. Försäkringen täcker skada som bilföraren orsakar vid krock eller annan trafikolycka.

 • Trafikförsäkringen gäller för personskador, skador på medtrafikanter och andra fordon, eller egendom som skadas av bilen. Den täcker inte skador på den egna bilen eller på det som transporteras i bilen.
 • Om någon annan kör på er bil får ni ersättning för eventuell krockskada från den andra partens trafikförsäkring. Det gäller både personskada och skador på bilen.
 • Det är lag på trafikförsäkring för bilen. Om man inte har trafikförsäkring måste man betala avgift till Trafikförsäkringsföreningen. Är bilen anmäld avställd till Transportstyrelsen behövs ingen trafikförsäkring.

Halv­försäkring

Halvförsäkring är en bilförsäkring som innehåller flera olika delar och ger ersättning för skador på bilen som föraren inte är ansvarig för.

Utöver trafikförsäkring gäller halvförsäkringen för:

 • Stöldskada – Någon stjäl saker från bilen eller hela bilen.
 • Brandskada – Gäller för brand, blixtnedslag och explosion.
 • Glasskada – Vid stenskott, om rutan spräcks eller krossas.
 • Maskinskada – Vid fel på elektroniken eller motorhaveri. Din maskinskadeförsäkring ersätter också följdskador. Läs mer om maskinskadeförsäkring.
 • Räddning – Förare och passagerare får transport om bilen eller föraren skadas under färd med bilen.
 • Rättsskydd – Ersätter kostnader vid vissa tvister och brottsmål.

Hel­försäkring

Helförsäkringen gäller för skador på den egna bilen även om föraren har orsakat dem själv.

 • Helförsäkring täcker plåt- och lackskador som kan uppstå vid exempelvis kollision, dikeskörning, nedblåsta träd eller annan skadegörelse på bilen.

Tilläggsförsäkringar

För att ni ska kunna skräddarsy ert försäkringsskydd så att det passar era specifika behov så finns våra tilläggsförsäkringar.