Hämtar information

Business Relax Transportbilsleasing

Företag som finansierar bilen med Business Relax Transportbilsleasing kan få ett specialanpassat försäkringspaket som innehåller en helförsäkring och tilläggsförsäkringen Självriskeliminering djurkollision. 

Låneskuld-/restvärdesförsäkringen som ingår ersätter skillnaden mellan marknadsvärdet vid skadetillfället och resterande låneskuld/restvärde om bilen inte kan repareras.

Med Business Relax Transportbilsleasing får du:

  • Bilförsäkring med tillägget Självriskeliminering djurkollision
  • 15 % rabatt på försäkringen.
  • Care Pro nationellt service- och reparationsavtal.
  • Fri lånebil (lätt transportbil om möjligt) vid bokad service (måste förbokas).
  • 3 års service med lätt transporthyrbil under det planerade underhållet.
  • Drivlinegaranti som gäller de första 3 åren eller upp till 10 000 mil.

Du kan även lägga till en eller flera tilläggsförsäkringar:

Läs mer om Business Relax Transportbilsleasing.

Renault Försäkring är ett samarbete mellan RN Nordic AB, Renault Finance Nordic och If Skadeförsäkring AB (publ).