Hämtar information

Tilläggs­försäkringar för transport­bilar

Halv- och helförsäkringen kan kompletteras med tilläggsförsäkringar – ett enkelt sätt att undvika onödiga utgifter och slöseri med tid.

Hyrbil och Avbrottsförsäkring

Försäkringen ersätter kostnaden för hyra av bil i de länder där Grönt Kort gäller om bilen inte kan användas på grund av skada som är ersättningsbar enligt villkoren. Ni måste ha minst halvförsäkring hos oss för att få kunna lägga till hyrbilsförsäkring.

Ni får ersättning under den tid det tar att reparera den skadade bilen, dock längst i 60 dagar. Ni får ersättning med 3/4 av den sammanlagda dygns- och kilometerkostnaden (inte för drivmedel) för en standardutrustad bil som storleksmässigt motsvarar den försäkrade bilen.

Har ni inget behov av hyrbil kan ni istället välja att ta ut 400 kronor per dygn i avbrottsersättning.

Läs villkoren för Hyrbilsförsäkring

Självrisk­eliminering djur­kollision

Med denna försäkringen behöver ni inte oroa er för vagnskadesjälvrisken. Den täcker hela beloppet vid kollision med djur, oavsett vilket. Dessutom får ni ersättning för skador på kläder som bars vid olyckan. Maximal ersättning för självrisk och kläder är 10 000 kronor.

Läs villkoren för Självrisk­eliminering djur­kollision

Renult Försäkring Care

Om ni skulle råka ut för en olycka med bilen tar Renault Försäkring Care hand om förare och passagerare. Försäkringen ger tillgång till kvalificerad specialistvård och rehabilitering på något av de privatsjukhus som ingår i vårt nätverk. Ansvarstiden är fem år från och med olyckstillfället.

Läs villkoren för Renult Försäkring Care

Gods, verktyg och prov­kollektion

Denna försäkring gäller för skador på eget gods, verktyg och provkollektioner som transporteras i bilen. Försäkringen kan även gälla för verktyg och provkollektioner vid uppehåll i transporten då de förvaras i fordonet eller används på arbetsområdet. Försäkringen hanteras av If Skadeförsäkring. Ring 0771 560 000 om du vill köpa försäkringen eller om du har frågor om den.

Kör vidare-försäkring

Motorn havererar på autobahn. En krock i Italien. Bilen måste in på verkstad efter en dikeskörning. En olycka med tjänstebilen eller företagets bil på semestern behöver inte sätta stopp för resan.

  • Med vår Kör vidare-försäkring ersätts kostnaden för en hyrbil i motsvarande storlek om bilen inte kan repareras på ett trafiksäkert sätt inom tre dygn.
  • Kör vidare-försäkringen kostar bara 250 kronor och gäller i 45 dagar från teckningsdatum.
  • För att kunna köpa försäkringen behöver ni ha minst en halvförsäkring för bilen.
  • Det är enkelt att köpa denna försäkring. Betala bara in 250 kronor till bankgiro 251-9254. Uppge bilens registreringsnummer och vilken dag ni reser.

Läs villkoren för Kör vidare-försäkring