Hämtar information

Tilläggs­försäkringar för transport­bilar

Halv- och helförsäkringen kan kompletteras med tilläggsförsäkringar – ett enkelt sätt att undvika onödiga utgifter och slöseri med tid.

Byggarbetare tittar på ritning placerad ovanpå motorhuven av en Renault Master

Hyrbil och Avbrottsförsäkring

Försäkringen ersätter kostnaden för hyra av bil i de länder där Grönt Kort gäller om bilen inte kan användas på grund av skada. Du måste ha minst halvförsäkring för att lägga till hyrbilsförsäkring.

Du får ersättning med 75 % av den sammanlagda dygns- och kilometerkostnaden (inte för drivmedel) för en standardutrustad bil som storleksmässigt motsvarar den försäkrade bilen. Max 65 dagar. Har du inget behov av hyrbil kan företaget istället få 400 kronor per dygn i avbrottsersättning.

Läs villkoren för Hyrbilsförsäkring.

Självrisk­eliminering djur­kollision

Med denna försäkring behöver du inte oroa dig för vagnskadesjälvrisken. Den täcker hela beloppet vid kollision med djur, oavsett vilket. Dessutom får du ersättning för skador på kläder som bars vid olyckan. Maximal ersättning för kläder är 2 000 kronor.

Läs villkoren för Självrisk­eliminering djur­kollision

Renault Försäkring Care

Om du som förare skulle råka ut för en olycka med bilen tar Renault Försäkring Care hand om dig och eventuella passagerare. Försäkringen ger tillgång till kvalificerad specialistvård och rehabilitering på något av de privatsjukhus som ingår i vårt nätverk. Ansvarstiden är fem år från och med olyckstillfället.

Läs villkoren för Renault Försäkring Care.

Egendom i bil

Denna försäkring gäller dig som transporterar och förvarar verktyg, utrustning eller annat material i bilen. Den ersätter transportskada, inbrott i bilen och brand. Försäkringen hanteras av If Skadeförsäkring. Ring 0771 560 000 om du vill köpa försäkringen eller om du har frågor om den.

Kör vidare-försäkring

En olycka med tjänste- eller företagsbilen på utlandssemestern behöver inte sätta stopp för semesterresan. Med Kör vidare-försäkring får du ersättning för hyrbil och kan fortsätta resan även om bilen måste in på verkstad eller om den blivit stulen.

Försäkringen kostar endast 250 kronor och gäller i 45 dagar från teckningsdatum. Är resan längre än 45 dagar kan du betala för flera 45-dagarsperioder, men hela betalningen behöver ske innan resan påbörjas.

Läs mer och teckna Kör vidare-försäkring.

Renault Försäkring är ett samarbete mellan RN Nordic AB, Renault Finance Nordic och If Skadeförsäkring AB (publ).