Hämtar information

Tilläggs­försäkringar för transport­bilar

Halv- och helförsäkringen kan kompletteras med tilläggsförsäkringar – ett enkelt sätt att undvika onödiga utgifter och slöseri med tid.

Hyrbil och Avbrottsförsäkring

Försäkringen ersätter kostnaden för hyra av bil i de länder där Grönt Kort gäller om bilen inte kan användas på grund av skada som är ersättningsbar enligt villkoren. Ni måste ha minst halvförsäkring hos oss för att få kunna lägga till hyrbilsförsäkring.

Ni får ersättning under den tid det tar att reparera den skadade bilen, dock längst i 60 dagar. Ni får ersättning med 3/4 av den sammanlagda dygns- och kilometerkostnaden (inte för drivmedel) för en standardutrustad bil som storleksmässigt motsvarar den försäkrade bilen.

Har ni inget behov av hyrbil kan ni istället välja att ta ut 400 kronor per dygn i avbrottsersättning.

Läs villkoren för Hyrbilsförsäkring

Självrisk­eliminering djur­kollision

Med denna försäkringen behöver ni inte oroa er för vagnskadesjälvrisken. Den täcker hela beloppet vid kollision med djur, oavsett vilket. Dessutom får ni ersättning för skador på kläder som bars vid olyckan. Maximal ersättning för självrisk och kläder är 10 000 kronor.

Läs villkoren för Självrisk­eliminering djur­kollision

Renault Försäkring Care

Om ni skulle råka ut för en olycka med bilen tar Renault Försäkring Care hand om förare och passagerare. Försäkringen ger tillgång till kvalificerad specialistvård och rehabilitering på något av de privatsjukhus som ingår i vårt nätverk. Ansvarstiden är fem år från och med olyckstillfället.

Läs villkoren för Renult Försäkring Care

Gods, verktyg och prov­kollektion

Denna försäkring gäller för skador på eget gods, verktyg och provkollektioner som transporteras i bilen. Försäkringen kan även gälla för verktyg och provkollektioner vid uppehåll i transporten då de förvaras i fordonet eller används på arbetsområdet. Försäkringen hanteras av If Skadeförsäkring. Ring 0771 560 000 om du vill köpa försäkringen eller om du har frågor om den.

Kör vidare-försäkring

En olycka med tjänste- eller företagsbilen på utlandssemestern behöver inte sätta stopp för semesterresan. Med Kör vidare-försäkring får du ersättning för hyrbil och kan fortsätta resan även om bilen måste in på verkstad eller om den blivit stulen.

  • Försäkringen ersätter kostnaden för en hyrbil utomlands i motsvarande storlek om bilen inte kan repareras på ett trafiksäkert sätt inom tre dygn.

  • För att kunna köpa försäkringen behöver bilen ha minst en halvförsäkring.

  • Du som förare beställer och betalar Kör vidare-försäkringen, även om bilen är försäkrad genom företaget eller arbetsgivaren.

  • Kör vidare-försäkringen kostar endast 250 kronor och gäller i 45 dagar från teckningsdatum.

  • Det är enkelt att köpa försäkringen. Betala bara in 250 kronor till bankgiro 251-9254. Uppge bilens registreringsnummer och vilken dag du reser. Är resan längre än 45 dagar kan du betala för flera 45-dagarsperioder: 90 dagar 500 kronor och 135 dagar 750 kronor. Hela betalningen behöver ske innan resan påbörjas.

Läs villkoren för Kör vidare-försäkring