Hämtar information

Beställ Grönt Kort

Grönt Kort är ett bevis på att bilen är försäkrad i Sverige, det är kostnadsfritt och gäller i alla länder som omfattas av Gröna Kortavtalet.

Vad är Grönt kort?

Bilar från de anslutna länderna kan fritt köras över gränserna utan att extra försäkringar krävs. I vissa länder behöver man dock ha med sig ett Grönt Kort. 

Om du tar med husvagn eller annat släpfordon utomlands gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador husvagnen eller släpet orsakar någon annan.

I dessa länder behöver du Grönt Kort
Albanien Marocko Tunisien
Azerbajdzjan Moldavien Turkiet
Bosnien-Hercegovina Montenegro Ukraina
Iran Nordmakedonien  
Israel Storbritannien och Nordirland  

I Kosovo gäller särskilda regler

För närvarande gäller inte Grönt Kort för Kosovo eftersom landet inte är medlemsstat i FN. Din svenska bilförsäkring gäller inte i Kosovo. Det innebär att du inte har någon försäkring som gäller i fall din bil blir stulen eller skadad. Om du ska köra med din bil i Kosovo måste du köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen.

Viktigt att veta om Ryssland och Belarus

Grönt Kort efter 15 mars 2022

Från och med 15 mars 2022 gäller inte Grönt Kort för Ryssland eller Belarus med anledning av det osäkra läget som orsakats av Rysslands invasion av Ukraina. Landskoderna för Ryssland (RUS) och Belarus (BY) är därför överkryssade på kortet. Det innebär att försäkringar för motorfordon inte gäller alls i dessa två länder.

Om du ska åka till Ryssland eller Belarus efter den 15 mars måste du teckna en så kallad gränsförsäkring (Frontier Insurance) för fordonet vid gränsövergången. En gränsförsäkring täcker trafikansvaret, men den gäller inte för skador på själva fordonet.

Grönt Kort utfärdat före 15 mars 2022

Grönt Kort som är utfärdat före den 15 mars 2022 gäller i Ryssland och Belarus under den giltighetstid som står på kortet. De kort som är utfärdade innan 15 mars 2022 är alltså giltiga för RUS (Ryssland) landskod BY (Belarus).

Beställ Grönt Kort

Om du ska åka inom sju dagar måste du ringa oss på telefon 031-725 08 10 för att få kortet i tid.

Kör vidare-försäkring

En olycka med tjänste- eller företagsbilen på utlandssemestern behöver inte sätta stopp för semesterresan. Med Kör vidare-försäkring får du ersättning för hyrbil och kan fortsätta resan även om bilen måste in på verkstad eller om den blivit stulen.

Försäkringen kostar endast 250 kronor och gäller i 45 dagar från teckningsdatum. Är resan längre än 45 dagar kan du betala för flera 45-dagarsperioder, men hela betalningen behöver ske innan resan påbörjas.

Läs mer och teckna Kör vidare-försäkring.

Renault Försäkring är ett samarbete mellan RN Nordic AB, Renault Finance Nordic och If Skadeförsäkring AB (publ).