Hämtar information

Vad har hänt?

Här kan ni läsa om vad ni ska göra vid olika skadehändelser.​

  • Brandskada - kortslutning i kablar eller brand i bilen. Kontakta en Renaultverkstad.
  • Bärgning/assistans - bilen gick sönder under färd, eller vill inte starta. Ring 020-25 05 00  för att få hjälp.
  • Djurkollision - ni har kört på ett djur och fått skador på bilen. Ni måste göra en polisanmälan om ni kört på ren, älg eller annat vilt.
  • Glasskada - stenskott eller annan skada på vind-, sido- eller bakruta. Kontakta en Renaultverkstad direkt!
  • Kollision - antingen är en eller flera andra bilar inblandade. Anmäl skadan till oss så fort som möjligt.
  • Maskinskada - maskin- eller elfel. Kontakta en märkesverkstad direkt och låt dem titta på bilen först.
  • Parkeringsskada - ett okänt fordon har kört på bilen när den stod parkerad. Ni måste göra en polisanmälan.
  • Personskada - föraren, passageraren eller annan person har skadats i samband med en trafikolycka. Anmäl händelsen till oss så fort som möjligt.
  • Räddning - transport av bilen och personerna om bilen eller föraren skadas under färden och resan inte kan fortsätta. Kontakta oss om ni har andra utlägg än bärgningskostnaden.
  • Singelolycka - ingen annan bil är inblandad. Det kan vara dikeskörning, att grannens staket stod i vägen eller att bilen utsatts för skadegörelse. Gör en skadeanmälan så snart som möjligt.
  • Stöld/inbrott - någon har gjort inbrott i bilen eller att bilen är stulen. Ring först till polisen och anmäl stölden/inbrottet.
  • Skada utomlands - skador på bilen som uppstått utomlands.
  • Kontakta vår utlandsskadeavdelning +46 31-725 09 30.