Hämtar information

Vad har hänt?

Här kan du läsa om vad du ska göra vid olika skadehändelser.

 • Brandskada - kortslutning i kablar eller brand i bilen. Kontakta en Renaultverkstad.
 • Bärgning/assistans - bilen gick sönder under färd, eller vill inte starta. Ring 020-25 05 00 för att få hjälp.
 • Djurkollision - du har kört på ett djur och fått skador på bilen. Tänk på att du måste göra en polisanmälan om du har kört på ren, älg eller annat vilt.
 • Glasskada - stenskott och sprickor i vindrutan. Kontakta närmaste Renaultverkstad direkt.
 • Kollision - antingen är en eller flera andra bilar inblandade. Anmäl skadan till oss så fort som möjligt.
 • Maskinskada - vid maskin- eller elektronikskada. Kontakta en märkesverkstad direkt och låt dem titta på bilen först.
 • Parkeringsskada - ett okänt fordon har kört på bilen när den stod parkerad. Du måste göra en polisanmälan.
 • Personskada - föraren, passageraren eller annan person har skadats i samband med en trafikolycka. Anmäl händelsen till oss så fort som möjligt.
 • Räddning - transport av bilen och personerna om bilen eller föraren skadas under färden och resan inte kan fortsätta. Kontakta oss om du har andra utlägg än bärgningskostnaden.
 • Singelolycka - ingen annan bil är inblandad. Det kan vara dikeskörning, att grannens staket stod i vägen eller att bilen utsatts för skadegörelse. Gör en skadeanmälan så snart som möjligt.
 • Stöld/inbrott - någon har gjort inbrott i bilen eller att bilen är stulen. Ring först till polisen och anmäl stölden/inbrottet.
 • Skada utomlands - skador på bilen som uppstått utomlands. Kontakta vår utlandsskadeavdelning +46 31-725 09 30.

Renault Försäkring är ett samarbete mellan RN Nordic AB, Renault Finance Nordic och If Skadeförsäkring AB (publ).