Hämtar information

Räddning och bärgning

Räddning och assistans innebär att du får ersättning för extra kostnader för transport av personerna i bilen och bärgning av bilen vid skada eller sjukdomsfall.

Om du har minst halvförsäkring får du ersättning för transport av bilen och personerna om bilen skadas, om föraren skadas eller blir akut sjuk under färden så att resan inte kan fortsätta. Försäkringen gäller även för tillkopplat släp. All vidare transport ska ge ske på billigaste sätt.

Vad ska du göra för att få hjälp?

  • Om du behöver hjälp med bärgning av bilen ring 020-25 05 00.
  • Ring oss på telefon 031-725 09 10 ifall du har andra utlägg än bärgningskostnaden eller om du behöver hjälp.

Spara kvitton på utlägg som du gör. Merkostnaderna måste vara skäliga.

 

Renault Försäkring är ett samarbete mellan RN Nordic AB, Renault Finance Nordic och If Skadeförsäkring AB (publ).