Hämtar information

Räddning och bärgning

Räddning och assistans innebär att ni får ersättning för extra kostnader för transport av personerna i bilen och bärgning av bilen vid skada eller sjukdomsfall.

Om ni har minst halvförsäkring får ni ersättning för transport av bilen och personerna om bilen skadas, om föraren skadas eller blir akut sjuk under färden så att resan inte kan fortsätta. Försäkringen gäller även för tillkopplat släp. All vidare transport ska ge ske på billigaste sätt.

Vad ska ni göra för att få hjälp?

  • Om ni behöver hjälp med bärgning av bilen ring 020-25 05 00.
  • Ring oss på telefon 031-725 09 10 ifall ni har andra utlägg än bärgningskostnaden eller om ni behöver hjälp.

Spara kvitton på utlägg som ni gör. Merkostnaderna måste vara skäliga.