Hämtar information

Om ni råkat ut för en parkeringsskada

Om ett okänt fordon kört på bilen när den stått parkerad är det en parkeringsskada. Trafikförsäkringsföreningen kan ersätta sådana skador. Ni som har försäkringen hos oss anmäler skadan hit så tar vi hand om det.

När ni har fått en parkerings­skada

  • Gör en polisanmälan på polisens hemsida.
  • Ring närmaste Renaultverkstad och boka tid för skadebesiktning. På de allra flesta Renaultverkstäder kan ni även göra skadeanmälan direkt på plats.
  • Gör skadeanmälan direkt på webben eller ring oss på telefon 031-725 09 10.

Anmäl skada

Här kan du anmäla skadan direkt till oss. Kontakta sedan närmaste Renaultverkstad.

Gå vidare

Ersättning för parkeringsskada

Om skadan på bilen räknas som parkeringsskada betalar Trafikförsäkringsföreningen reparationen. Ni betalar självrisken, som är 5 procent av årets prisbasbelopp. För 2018 är prisbasbeloppet 44 500 kronor.
Om skadan inte godkänns som en parkeringsskada, eller om bilen har fått andra skador när den stått parkerad, ersätts ni genom helförsäkringen. Ni betalar den självrisk som gäller i de fallen.

Vad räknas som parkeringsskada?

Det är Trafikskadelagen som avgör om ni har råkat ut för en parkeringsskada. Skadan och olyckstillfället måste uppfylla vissa kriterier:

  • Skadans utseende måste tyda på att det är ett annat fordon som har kört på din bil. Fordonet ska dessutom vara sådant som måste vara trafikförsäkrat enligt lagen.
  • Ni ska beskriva var bilen stod parkerad, när den stod parkerad och hur den var parkerad (Exempel: I en p-ruta, med fronten vänd inåt, längs med en trottoarkant).
  • Ni måste polisanmäla händelsen.
  • Ni behöver vittne, t.ex en passagerare, som såg att bilen blev påkörd av ett annat fordon.

Alternativt behöver ni ett vittne, t.ex en passagerare som intygar att:

  • Bilen var oskadd när den parkerades och skadad när ni hämtade den.
  • Det fanns hjulspår på platsen, eller glassplitter/bildelar som visar att bilen skadades på platsen. Det räcker alltså inte enbart med era egna uppgifter. De måste stödjas av ett vittne.

Vad räknas inte som parkeringsskada?

Skador orsakade av exempelvis kundvagn och cykel är inte parkeringsskador. En kollision mellan två fordon på en parkeringsplats räknas inte som en parkeringsskada. Sådana skador ersätts genom helförsäkringen.

Trafikförsäkringensföreningens information om parkeringsskada.