Hämtar information

Om du råkat ut för en parkeringsskada

Om ett okänt fordon kört på bilen när den stått parkerad är det en parkeringsskada. Trafikförsäkringsföreningen kan ersätta sådana skador. Anmäl skadan till oss så tar vi hand om det.

När du har fått en parkerings­skada

Anmäl skada

Här kan du anmäla skadan direkt till oss. Kontakta sedan närmaste Renaultverkstad.

Gå vidare

Ersättning för parkeringsskada

Om skadan på bilen räknas som parkeringsskada betalar Trafikförsäkringsföreningen reparationen. Du betalar självrisken, som är 5 procent av årets prisbasbelopp. Om skadan inte godkänns som en parkeringsskada, eller om bilen har fått andra skador när den stått parkerad, ersätts du genom helförsäkringen. Du betalar den självrisk som gäller i de fallen.

Vad räknas som parkeringsskada?

Det är Trafikskadelagen som avgör om du har råkat ut för en parkeringsskada. Skadan och olyckstillfället måste uppfylla vissa kriterier:

  • Skadans utseende måste tyda på att det är ett annat fordon som har kört på din bil. Fordonet ska dessutom vara sådant som måste vara trafikförsäkrat enligt lagen.
  • Du ska beskriva var bilen stod parkerad, när den stod parkerad och hur den var parkerad (Exempel: I en p-ruta, med fronten vänd inåt, längs med en trottoarkant).
  • Du måste polisanmäla händelsen.
  • Du behöver ett vittne, till exempel en passagerare, som såg att bilen blev påkörd av ett annat fordon.

Alternativt behöver du ett vittne, till exempel en passagerare som intygar att:

  • Bilen var oskadd när den parkerades och skadad när du hämtade den.
  • Det fanns hjulspår på platsen, eller glassplitter/bildelar som visar att bilen skadades på platsen. Det räcker alltså inte enbart med dina egna uppgifter. De måste stödjas av ett vittne.

Vad räknas inte som parkeringsskada?

Skador orsakade av exempelvis kundvagn och cykel är inte parkeringsskador. En kollision mellan två fordon på en parkeringsplats räknas inte som en parkeringsskada. Sådana skador ersätts genom helförsäkringen.

Trafikförsäkringensföreningens information om parkeringsskada.

Renault Försäkring är ett samarbete mellan RN Nordic AB, Renault Finance Nordic och If Skadeförsäkring AB (publ).