Hämtar information

Skadade personer

Trafikförsäkringen ersätter de skador som förare och passagerare i den egna bilen får vid en trafikolycka. Trafikförsäkringen gäller även om föraren orsakar skador på personer utanför bilen.

Ni behöver inte anmäla personskador separat. Men ni måste tala om för oss om det finns skadade personer när ni anmäler en trafikolycka.

När ni anmäler en personskada till oss blir ni kontaktade av vår personskadeavdelning.

Om ni vill veta mer om hur vi hanterar personskador kan ni läsa våra informationsblad:
Hur vi hanterar personskador
Information om ekonomisk kompensation och omhändertagande