Hämtar information

Skadade personer

Trafikförsäkringen ersätter de skador som förare och passagerare i den egna bilen får vid en trafikolycka. Trafikförsäkringen gäller även om föraren orsakar skador på personer utanför bilen.

Du behöver inte anmäla personskador separat, men du måste tala om för oss om det finns skadade personer när du anmäler en trafikolycka.

När du anmäler en personskada blir du kontaktad av vår personskadeavdelning. Om du vill veta mer om hur vi hanterar personskador kan du läsa våra informationsblad:

Renault Försäkring är ett samarbete mellan RN Nordic AB, Renault Finance Nordic och If Skadeförsäkring AB (publ).