Hämtar information

Skada utomlands

Skador som inträffar utomlands hanteras av en särskild grupp hos oss. Vi tar hand om all kontakt med utländska försäkringsbolag.

Har du tecknat tilläggsförsäkringen Hyrbil, eller köpt Kör Vidare-försäkring, kan du få hjälp med en hyrbil om bilen inte kan repareras inom tre dagar.

Ring +46 31-725 09 30 för att få hjälp. På helger och vardagar efter klockan 17.00 ringer du vår skadejour på telefon +46-8 411 11 27. Om du inte kan ringa går det bra att mejla till fcd@renaultforsakring.se

Ladda ner skadeanmälan

Om bilen skadas utomlands

Vid kollision med ett annat fordon

 • Fyll i framsidan på skadeanmälan med motparten (om möjlighet finns).
 • Fyll i anmälans baksida själv.
 • Anteckna alltid motpartens registreringsnummer. Ta gärna motpartens namn, adress, uppgifter om försäkringsbolag och försäkringsnummer.
 • Ta uppgifter om eventuella vittnen.
 • Underteckna anmälans framsida tillsammans med motparten.
 • Gör en skiss av olycksplatsen.
 • Om polis anlänt till platsen, be om en kopia av polisrapporten.
 • Ta – om möjligt – foton av platsen och skadorna på bilarna.

OBS! Underteckna inte dokument eller handlingar som du inte förstår. Skriv inte på framsidan på skadeanmälan om ni inte är överens om händelseförloppet.

Vid inbrott i bilen

 • Anmäl inbrottet till polisen på orten där brottet inträffade.
 • När du kommer till Sverige: Skicka polis- och skadeanmälan till oss.

Vid stöld av bilen

 • Anmäl stölden till polisen på skadeorten.
 • Anmäl stölden till svensk polis så snart du kan.
 • Skicka polis- och skadeanmälan till oss när du anlänt till Sverige.

Renault Försäkring är ett samarbete mellan RN Nordic AB, Renault Finance Nordic och If Skadeförsäkring AB (publ).