Hämtar information

Garantier Renault

När du köper en ny bil ingår personvagnsgaranti, nybilsgaranti och rostskyddsgaranti. Läs om vad garantierna gäller för och hur länge de är giltiga.

renault-kvinna-barn-man

Nybils­garanti

Nybilsgarantin gäller i fem år när du köper en ny Renault personbil. Nybilsgarantin täcker bilen och den utrustning som ingår i köpeavtalet. Garantin gäller för fel som fanns vid leveransen, eller som uppstår under garantitiden.

Läs om nybilsgarantin på Renaults hemsida.

Rostskydds­garanti

Alla Renault personbilar har 12 års rostskyddsgaranti (Master har sex år). Garantin omfattar kaross och biram. Utsätts någon av de delar som omfattas av garantin för genomrostning byts eller repareras den kostnadsfritt hos en auktoriserad Renaultverkstad.

Personvagns­garanti

Personvagnsgaranti, även kallad vagnskadegaranti, ingår vid köp av ny svenskregistrerad Renault personbil. Garantin täcker skador på plåt och lack och giltighetstiden är tre år från första registreringsdagen.

Garantin gäller i Sverige och i de länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet. Om du exporterar bilen och registrerar den i ett annat land upphör garantin att gälla.

Du behöver inte köpa helförsäkring till bilen så länge garantin gäller. Personvagnsgaranti och halvförsäkring blir tillsammans en helförsäkring för din bil. När personvagnsgarantin upphör rekommenderar vi att du tecknar en vagnskadeförsäkring hos oss. På så sätt behåller du samma trygghet i framtiden.

Skulle du råka ut för en skada kontaktar du oss på Renault Försäkring. Det är vi som tar hand om skadorna som personvagnsgarantin gäller för. Reglerna för när en skada måste anmälas för att garantin ska gälla står i garantiboken.

Kontrollera garantin för din Renault

Renault Försäkring är ett samarbete mellan RN Nordic AB, Renault Finance Nordic och If Skadeförsäkring AB (publ).