Hämtar information

Garantier

När du köper en ny bil får du olika slags garantier som Renault står för.

  • Personvagnsgaranti - kallas även vagnskadegaranti och den ingår vid köp av ny svenskregistrerad Renault personbil. Den gäller i tre år från första registreringsdagen. Personvagnsgarantin gäller för skador på plåt och lack. Du behöver inte köpa helförsäkring till bilen så länge denna garanti gäller.
    Läs mer om Personvagnsgarantin.
  • Garantin gäller i Sverige och i de länder som är anslutna till Gröna Kort-systemet. Om du exporterar bilen och registrerar den i ett annat land upphör garantin att gälla. Renault avgör vilken självrisk som gäller för Personvagnsgarantin. Självrisken anges alltid utan moms. Reglerna för när en skada måste anmälas för att garantin ska gälla står i garantiboken.

Du behöver ingen vagnskadeförsäkring

Personvagnsgaranti och halvförsäkring  blir tillsammans en helförsäkring för din bil. Med andra ord behöver du inte köpa till en vagnskadeförsäkring under garantitiden. När personvagnsgarantin går ut efter tre år rekommenderar vi att du tecknar en vagnskadeförsäkring hos oss. På så sätt behåller du samma trygghet i framtiden. Skulle du råka ut för en skada kontaktar du oss på Renault Försäkring. Det är vi som tar hand om skadorna som Personvagnsgarantin gäller för.

  • Nybilsgaranti - gäller i fem år när du köper en ny Renault personbil från 1 september 2010. Nybilsgarantin täcker bilen och den utrustning som ingår i köpeavtalet. Garantin gäller för fel som fanns vid leveransen, eller som uppstår under garantitiden. 
    Läs mer om nybilsgarantin på Renaults hemsida.
  • Rostskyddsgarantin - alla Renault personbilar har 12 års rostskyddsgaranti (Master har sex år). Garantin omfattar kaross och biram. Utsätts någon av de delar som omfattas av garantin för genomrostning byts eller repareras den kostnadsfritt hos auktoriserad Renaultverkstad. 

Ett samarbete mellan Renault och If Skadeförsäkring