Stöld av katalysatorer och partikelfilter

Gäningsmännen misstänks vara ute efter dyrbara metaller som finns i katalysatorer och partikelfilter såsom palladium, platina och rodium, som finns i både personbilar och transportbilar.

Antalet stölder av katalysatorer och partikelfilter ökar fortfarande men inte riktigt i samma takt som tidigare.

  • 2020 – 3179 katalysatorstölder
  • 2021 – 7670 katalysatorstölder
  • 2022 – 7791 katalysatorstölder

Källa: Larmtjänst

Snabbt tillväga­gångssätt

Polisen uppger att man har sett i videomaterial från tidigare brott att det tar cirka 30 sekunder för tre personer att stjäla en katalysator från en bil.

Ett vanligt tillvägagångssätt är att en person agerar förare och väntar i bilen medan de två andra genomför stölden. Den ena personen hissar upp bilen med en domkraft så att den andra kan komma åt under bilen och rycka loss bildelen. Bilen hissas snabbt ner med domkraften och de två männen sätter sig i bilen och kör iväg.

Polisens information om stulna katalysatorer

Mekaniker arbetar på grå bil

Gör det svårt för tjuven

Det finns sätt att försvåra för gärningsmannen att sälja din katalysator vidare omdu använda dig av stöldskyddsmärkningen Smart Protection ISR till katalysatorer, det är en etsvätska samt dekaler för märkning av katalysatorn. Varje märkning är unik kan den spåras till dig som ägare vilket underlättar polisens arbete.
Person med telefon framför vit bil

Vid stöld av katalysator

Om du har minst halvförsäkring kan du få ersättning för om någon stjäl saker från bilen eller hela bilen. Tänk på att du behöver göra en polisanmälan innan du gör en skadeanmälan till oss.