Hämtar information

Beställ Grönt Kort

Beställ ett Grönt Kort i god tid innan du ger dig av utomlands med bilen. Grönt kort är kostnadsfritt och gäller i alla länder som omfattas av Gröna Kort-avtalet. Det kan också vara bra att ta med försäkringsbrev eller annat dokument med försäkringsnummer och kontaktuppgifter till  Renault Försäkring när du ger dig av utomlands med bilen.

I dessa länder behöver du Grönt Kort
Albanien Marocko Tunisien
Azerbajdzjan Moldavien Turkiet
Bosnien-Hercegovina Montenegro Ukraina
Iran Nordmakedonien  
Israel Storbritannien och Nordirland  

Särskilda regler i vissa länder

Grönt Kort gäller inte i Kosovo

För närvarande gäller inte din svenska bilförsäkring eller Grönt Kort i Kosovo eftersom landet inte är medlemsstat i FN. Det innebär att du inte har någon försäkring som gäller ifall din bil blir stulen eller skadad.

Om du ska köra med din bil i Kosovo måste du köpa en särskild trafikförsäkring vid gränsen.

Viktigt att veta om Ryssland och Belarus

Grönt Kort efter 15 mars 2022

Från och med 15 mars 2022 gäller inte Grönt Kort för Ryssland eller Belarus med anledning av det osäkra läget som orsakats av Rysslands invasion av Ukraina. Landskoderna för Ryssland (RUS) och Belarus (BY) är därför överkryssade på kortet. Det innebär att försäkringar för motorfordon inte gäller alls i dessa två länder.

Om du ska åka till Ryssland eller Belarus efter den 15 mars måste du teckna en så kallad gränsförsäkring (Frontier Insurance) för fordonet vid gränsövergången. En gränsförsäkring täcker trafikansvaret, men den gäller inte för skador på själva fordonet.

Grönt Kort utfärdat före 15 mars 2022

Grönt Kort som är utfärdat före den 15 mars 2022 gäller i Ryssland och Belarus under den giltighetstid som står på kortet. De kort som är utfärdade innan 15 mars 2022 är alltså giltiga för RUS (Ryssland) landskod BY (Belarus).

För dig som har hus- eller släpvagn

Om du tar med husvagn eller annat släpfordon gäller den svenska trafikförsäkringen även för skador som husvagnen eller släpet orsakar någon annan. Om du ska bila i ett land som kräver att du har med dig ett Grönt Kort, ska släpfordonets registreringsnummer stå på det Gröna Kortet.

Beställning av Grönt Kort

Renault Försäkring är ett samarbete mellan RN Nordic AB, Renault Finance Nordic och If Skadeförsäkring AB (publ).