Halv­försäkring

Halvförsäkringen består av olika delar som ger dig ersättning för skador på bilen som du inte själv är ansvarig för. ​

Halvförsäkringen passar dig som har en ny bil med gällande Personvagnsgaranti. Du kan även välja halvförsäkring om du har en äldre bil som du inte vill ha helförsäkringen på. Utöver trafikförsäkring gäller halvförsäkringen för:

  • Stöldskada – någon stjäl saker från bilen eller hela bilen.
  • Brandskada – gäller för brand, blixtnedslag och explosion.
  • Glasskada – vid stenskott, om rutan spräcks eller krossas.
  • Maskinskada – vid fel på elektroniken eller motorhaveri. Din maskinskadeförsäkring ersätter också följdskador. Läs om maskinskadeförsäkringens innehåll.
  • Räddning – ser till att bilen, föraren och passagerare får transport om bilen eller föraren skadas under färd med bilen.
  • Rättsskydd – ersätter kostnader vid vissa tvister och brottsmål.

Maskinskadeförsäkring

Maskinskadeförsäkringen gäller tills bilen körts 12 000 mil. Köper du din Renault hos en av oss auktoriserad Renaulthandlare gäller maskinskadeförsäkringen upp till 14 000 mil. När bilen blir 8 år upphör maskin- skadeförsäkringen att gälla även om bilen körts mindre än 12 000 respektive 14 000 mil.

En självrisk

Om du råkar ut för en skada, exempelvis inbrott i bilen, där du behöver använda både bilförsäkring och hemförsäkring, betalar du bara en självrisk när du har din Renault försäkrad hos oss.

Hämtar information

Räkna och köp

Trafik

Täcker skada på personer, andra fordon och egendom, som du orsakar vid krock.

Brand

Om bilen börjar brinna och vid blixtnedslag eller explosion.

Stöld

Om bilen skadas vid inbrott i den eller om hela bilen stjäls.

Glas

För stenskott och andra glasskador som spräckta eller krossade rutor.

Räddning

Förare och passagerare får transport om bilen eller föraren skadas under bilfärd.

Rättsskydd

Ersätter kostnader vid vissa tvister och brottsmål.

Maskin

För fel på elektroniken eller motorhaveri. Upphör när bilen fyller 8 år räknat från första registreringsdag, eller om den innan dess har körts mer än 12 000 mil. Har du köpt bilen hos en av oss och Renault auktoriserad svensk Renualthandlare är gränsen 14 000 mil. Fullständig information hittar du i våra villkor

Assistans­försäkring

För dig som snabbt vill ha hjälp på plats om något oväntat inträffar med bilen.

Care

Ger dig snabbare tillgång till specialistvård och rehabilitering  efter en olyckas akuta fas.

Tilläggs­paket

Innehåller bl.a. hyrbil, sänkt vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse, nyckelförsäkring och 0 kr i självrisk vid djurkollision.

Djurkollision

0 kr i vagnskadesjälvrisk vid djurkollision. Ingår i Tilläggspaketet.

Tilläggspaket Plus

Innehåller förutom Tilläggspaketet även 3000 kr lägre självrisk för skador som ersätts via Personvagnsgarantin.

Villkor

Självrisker

Detta är en sammanställning av våra självrisker. Exakt vilken självrisk som gäller i olika situationer hittar du i villkoret
Trafik 0 kr *
Brand 1 200 kr, men 0 kr om bilen är yngre än fem år.
Glas 100 kr vid lagning av rutan hos Renaultverkstad, 200 kr vid lagning av rutan hos annan verkstad 1 600 kr vid byte av ruta.
Maskin Lägst 2 000 kr. Se villkor för mer information.
Räddning 1 200 kr
Stöld 1 800 kr. Har du aktiverat ett godkänt larm är självrisken 0 kr om bilen stjäls. Läs i villkoren för att få detaljerad information.
Rättsskydd 20 % av kostnaden, lägst 1 000 kr

Tilläggs­paket

Hyrbil
25 % av dygns- och kilometerkostnaden

​Vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse

1 000 kr

​Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision

0 kr

​Olyckshändelse inne i bilen

1 500 kr

​Nyckelförsäkring

1 800 kr

Djurkollision

​Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision

0 kr

Tilläggspaket Plus

​Vagnskadesjälvrisk vid skadegörelse

1 000 kr
Hyrbil
25 % av dygns- och kilometerkostnaden

​Vagnskadesjälvrisk vid djurkollision

0 kr

​Olyckshändelse inne i bilen

1 500 kr

​Nyckelförsäkring

1 800 kr
* Ungdomssjälvrisk 1 000 kr tillkommer om föraren än under 24 år

Vanliga frågor om bilförsäkring

Här finner du de vanligaste frågorna och svaren om bilförsäkringen.

Vad händer om jag kör med sommardäck på vintern?

Om det är vinterväglag mellan 1 december - 31 mars krävs det att du har vinterdäck på bilen. Kör du utan vinterdäck, eller om mönsterdjupet är mindre än 3 mm, får du betala 5 000 kr extra i vagnskadesjälvrisk.

Gäller min bilförsäkring vid övningskörning?

Bilförsäkringen gäller precis på samma sätt som när du själv kör bilen. En förutsättning för att bilförsäkringen ska gälla är att både den som övningskör och den som sitter bredvid uppfyller Transportstyrelsens krav och regler för övningskörning.

Jag vill ändra hur mycket jag kör. Hur gör jag?

Priset på din bilförsäkring baseras bland annat på antal mil du kör per år. Om du kör mer nu än tidigare behöver du kanske ändra den så kallade körsträckeklassen. Det kan du göra när som helst under året. Kör du mindre än beräknat justerar vi priset när din bilförsäkring ska förnyas. Då kan du stämma av om du haft en körsträckeklass som motsvarar de antal mil du kört. 

Har du till exempel betalat kör klass 3, men bara kört så många mil som motsvarar klass 2, betalar vi tillbaka mellanskillnaden. Ring oss så hjälper vi dig med det. Milintervallen är indelad på följande sätt: 
     0 - 1000 mil
1001 - 1500 mil
1501 - 2000 mil
2001 - 2500 mil
över    2501 mil

Vilken försäkring ska jag välja?

Det beror på hur gammal din bil är och hur stor risk du vill ta.

Helförsäkringen gäller för hela bilen. Blir den stulen får du ersättning, glasskador betalas, du kan få hjälp med bärgning och försäkringen gäller för plåt och lackskador.

Halvförsäkringen gäller inte för plåt och lackskador. Välj halvförsäkring om din bil är yngre än 3 år. Då har du garanti som täcker skador på plåt och lack.

Halvförsäkringen fungerar även för dig som har en äldre bil med lågt värde. Är du beredd att ta kostnaden själv om bilen så skadad att den måste skrotas? Då är halvförsäkring ett alternativ.

Trafikförsäkringen gäller inte för din bil. Den gäller för förare och passagerare och andra trafikanter. Försäkringen betalar skadorna på någon annans egendom som du orsakar när du körde med bilen.

Får jag köra med en avställd bil?

Du får endast köra med bilen närmaste vägen till och från bilbesiktningen den dag du har tid för besiktning.

Vad gäller avställningsförsäkringen för?

Enkelt uttryckt kan man säga att den gäller för samma saker som halv- och helförsäkring, men utan trafikförsäkring. Du får alltså inte köra med bilen. Den enda gång försäkringen gäller när du kör är till och från bilbesiktningen. Under den färden gäller bilförsäkringen på samma sätt som innan du ställde av bilen. Avställningsförsäkring kallas även garageförsäkring.

Gäller den tidigare ägarens försäkring?

Nej, det gör den inte. Vid ägarbyte måste den nya ägaren se till att det finns en bilförsäkring som registreras på den nye ägaren så fort köpet är klart om man åker i väg med bilen. Den tidigare ägarens bilförsäkring upphör att gälla när ni skriver på ägarbyteshandlingarna. En del tror att man kan "låna" den tidigare ägarens försäkring tills man kommit hem. Men det är inte sant.