Hämtar information

Skada som inträffat utomlands

Skador som inträffar utomlands hanteras av en särskild grupp hos oss. Vi tar hand om all kontakt med utländska försäkringsbolag.

Kontakta oss om du behöver hjälp

Ring +46 31-725 09 30
Kväll och helg +46-8 411 11 27.
Mejla: Utlandsskador

Skriv ut skadeanmälan:
Skadeanmälan svenska (PDF)
Skadeanmälan engelska (PDF)

Har du Tilläggspaketet kan du samtidigt få hjälp med en hyrbil om din bil inte kan repareras inom tre dagar.

Om din bil skadas utomlands

Några goda råd om du kolliderar med ett annat fordon utomlands:

 • Fyll i framsidan på skadeanmälan tillsammans med motparten om ni har möjlighet.
 • Fyll i anmälans baksida själv.
 • Anteckna alltid motpartens registreringsnummer. Ta gärna motpartens namn, adress, uppgifter om försäkringsbolag och försäkringsnummer.
 • Ta uppgifter om eventuella vittnen.
 • Underteckna anmälans framsida tillsammans med motparten.
  OBS!
  Underteckna inte dokument eller handlingar som du inte förstår.
  Skriv inte på framsidan på skadeanmälan om ni inte är överens om händelseförloppet.
 • Gör en skiss av olycksplatsen.
 • Om polis anlänt till platsen, be om en kopia av polisrapporten.
 • Ta – om möjligt – foton av platsen och skadorna på bilarna.

Vid inbrott i bilen utomlands

 1. Anmäl inbrottet till polisen i det land där du befinner dig.
 2. När du är hemma i Sverige igen:
  Skicka polisanmälan och skadeanmälan till Renault Försäkring.

Vid stöld av bilen utomlands

 1. Anmäl stölden till polisen i det land där du befinner dig.
 2. Gör också en polisanmälan till svensk polis.
 3. När du är hemma i Sverige igen:
  Skicka polisanmälan och skadeanmälan till Renault Försäkring.

Renault Försäkring är ett samarbete mellan RN Nordic AB, Renault Finance Nordic och If Skadeförsäkring AB (publ).